Podmioty skupujące dyktują ceny. Tak naprawdę, to nie wiadomo, czym się kierują i robią to chyba według własnego uznania. Niejasne jest także, skąd biorą się różnice cenowe w zależności od regionu kraju. Wiele organizacji rolniczych, w tym też Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej w Poznaniu, szukało rozwiązań mających na celu zmianę tej niekorzystnej dla rolników sytuacji.

Droga do giełdy

Od pewnego czasu wśród postulatówzgłaszanych przez organizacje rolnicze dominowało powołanie giełdy żywca wieprzowego mocno propagowane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS. Związek zainspirowany francuską giełdą w Bretanii zaczął zastanawiać się nad możliwością wprowadzenia podobnych rozwiązań w Polsce.

Po przedstawieniu propozycji Warszawskiej Giełdzie Towarowej okazało się, że dyrekcja giełdy jest bardzo zainteresowana tym tematem. Rozpoczęły się więc negocjacje z różnymi środowiskami związanymi z handlem żywcem wieprzowym. Zainteresowano również tym pomysłem Ministerstwo Rolnictwa i wreszcie udało się powołać do życia Internetową Giełdę Żywca Wieprzowego e-WGT.

Porozumienie dotyczące uruchomienia i prowadzenia Internetowej Giełdy Żywca Wieprzowego e-WGT zawarto 18 marca 2008 r., pomiędzy organizacjami: Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, firmą e-WGT Spółka Akcyjna i Krajową Radą Izb Rolniczych. Patronat honorowy objął nad nim minister rolnictwa i rozwoju wsi.

W ten oto sposób uruchomiono mechanizm, który daje możliwość producentom żywca wieprzowego bezpośrednie negocjacje ceny z kupującym, i co najważniejsze, z pominięciem pośredników. Transakcje już nie będą ograniczone do najbliższej jednostki skupującej, bo Internet daje ogromne możliwości negocjowania cen z najbardziej odległymi podmiotami.

Ceny w Internecie

Głównym zadaniem giełdy jest tworzenie rzeczywistej ceny rynkowej żywca wieprzowego, do której można by się odnosić przy podpisywaniu kontraktów z zakładami mięsnymi. Transakcje zawierane za pośrednictwem e-WGT są bezpieczne, gdyż gwarantuje to Izba Rozliczeniowa. Zasada jest taka, że kupujący musi, zgodnie z regulaminem giełdy, wpłacić wynegocjowaną cenę na konto Izby Rozliczeniowej przed odbiorem towaru.

Niestety, często jeszcze w środowisku wiejskim Internet wydaje się być czymś bardzo odległym, ale tam, gdzie jest, szybko wkracza w codzienne życie. Trudno na przykład wyobrazić sobie obsługę bankową bez Internetu albo przesyłanie informacji w najdalsze zakątki świata. Przed internetową giełdą e-WGT widać więc dużą przyszłość. Jest to przedsięwzięcie, na które czekała cała branża i należy zrobić wszystko, aby nie zmarnować takiej szansy na poprawę funkcjonowania rynku żywca wieprzowego.