Jako dawców narządów w przypadku ksenotransplantacji poszukuje się zwierząt podobnych immunologicznie do człowieka. Pomija się tutaj zwierzęta naczelne - głównie ze względów etycznych oraz problemów z hodowlą. Nie zwraca się także dużej uwagi na zwierzęta laboratoryjne - te natomiast są wyeliminowane z możliwości zastosowania ksenotransplantacji ze względu małych gabarytów.

Obecne badania dowodzą jednak, że idealnym materiałem do tego typu zabiegów okazuje się świnia domowa - charakteryzuje się porównywalną wielkością narządów oraz wydolnością fizjologiczną, która jest porównywalnie podobna do ludzkiej. Dodatkowo bierze się pod uwagę, że świnia domowa jest zwierzęciem łatwym do utrzymania w hodowli - to ze względu na jej wysoką plenność, płodność oraz szybkie tempo wzrostu.

Niestety istnieje duże ryzyko odrzucenia narządów świni przez organizm człowieka - różnice gatunkowe powodują dysproporcje tkankowe co prowadzi do reakcji nadostrego odrzucenia.

Badania nad ksenotransplantacją prowadzone są z dużym zainteresowaniem głównie dlatego, że występują niedobory organów do przeszczepów ale także ze względu na fakt, że jest to dziedzina stosunkowo młoda i nie ma stuprocentowej pewności co do bezpieczeństwa tej techniki.

W rzeczywistości nikt nie wie jakie jest realne zagrożenie wynikające z zastosowania techniki ksenotransplantacji. Obecnie najbardziej znanym ryzykiem, które może spowodować ksenotransplantacja jest możliwość zarażenia człowieka utajonymi retrowirusami.

Na odpowiedź jak duże jest to zagrożenie wciąż jest poszukiwana, a musi być ona poznana przed podjęciem prób klinicznych.

Podsumowując, ksenotransplantacja oprócz naprawy niedostatku organów do przeszczepów ma też inne, potencjalne zalety, tj.:

- w krajach, gdzie allotransplantacje (przeszczepy od osobników tego samego gatunku) nie są dopuszczalne, ksenotransplantacje stanowią dobrą alternatywę;

- parametry poszczególnych organów przed zabiegiem są z góry znane, przez co zabieg ksenotransplantacji można skutecznie zaplanować i zorganizować;

- szeroki dostęp do organów może zwiększyć kryteria doboru biorców.

Głównymi elementami ograniczającymi możliwość zastosowania ksenotransplantacji mogą okazać się kwestie etyczne oraz religijne. 

Podobał się artykuł? Podziel się!