Rosnąca produkcja żywca wieprzowego do końca tego roku i w pierwszym półroczu 2007 r. wpływa na utrzymanie się  niskich cen tuczników. Natomiast szybki wzrost cen zbóż powoduje znaczne pogorszenie opłacalności chowu świń, co może przyczynić się do zmniejszenia ich pogłowia. Zakłady mają nadal żywca pod dostatkiem, wymuszając w ten sposób obniżki cen w ubojniach. Dlatego są małe szanse na wzrost cen do końca roku. 

W górę i w dół
Chodzi naturalnie o wahania cen. W połowie listopada tuczniki nadal taniały, średnia cena skupu żywca wynosiła 3,3–3,4 zł/kg. Tuczników na rynku jest bardzo dużo i dlatego ceny na nie cały czas się systematycznie obniżają.

Zdaniem Henryka Wardaszko, który pomaga prowadzić 20-hektarowe gospodarstwo rolne swojemu synowi Grzegorzowi, we wsi Pęchratka w województwie podlaskim, rynek wieprzowiny jest bardzo niestabilny. Obecnie na Podlasiu zakłady mięsne płacą za  tuczniki 4,4 zł za kilogram wagi bitej ciepłej, gdy w lipcu cena ta osiągała 5,4 zł za kilogram. Natomiast ceny żywca wieprzowego kształtują się na poziomie 3,5 złotego za kilogram.  – Uważam, że powinna być wprowadzona cena minimalna, ponieważ nie ma klimatu sprzyjającego hodowli świń – podkreśla.

Również rolnik Henryk Milaniuk z województwa lubelskiego zauważa, że cena żywca cały czas się waha i zależy przede wszystkim od mięsności świni. – Według wbc uzyskuje on przeważnie klasy E, U i R i cena ta wynosi około 4,4 zł wbc za kg. Natomiast cena żywca kształtuje się na poziomie 3,4 zł za kilogram – zaznacza producent.

Co z produkcją?
W 2005 r. produkcja żywca wieprzowego wyniosła 2540 tys. ton i była taka sama jak w roku 2004, a o ok. 10 proc. mniejsza aniżeli w rekordowo wysokim roku 2003. W tym samym czasie wzrosła cena pasz i koszty utrzymania zwierząt. Rezultatem pogarszającej się opłacalności jest również słabnące tempo wzrostu pogłowia świń, zwłaszcza macior prośnych, czego się zresztą wcześniej spodziewano. Rok 2006 jest okresem wzrostu produkcji wieprzowiny i jej spożycia. Według prognoz IERiGŻ-PIB w Warszawie spożycie mięsa wieprzowego na jednego mieszkańca wyniesie w tym roku 41,5 kg i będzie wyższe od zeszłorocznego o 2,5 kilograma na osobę. Korzystna sytuacja pod tym względem utrzyma się do lata 2007 r., a w III kwartale przyszłego roku rozpocznie się kilkumiesięczny okres spadkowej fazy produkcji wieprzowiny i wzrostu jej cen. W rezultacie w tej sytuacji zmaleje spożycie mięsa, a być może i eksport.