System w  swoich założeniach uwzględnia zmianę sposobu konkurowania na rynku, bowiem  daje towar zgodny z oczekiwaniami współczesnego odbiorcy, tj. o ponadstandardowej jakości, powtarzalny,  z gwarancją jakości i  pochodzenia.  System Jakości Wieprzowiny PQS powstał z inicjatywy dwóch podmiotów – Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz Związku Polskie Mięso. Został uznany przez Ministra Rolnictwa za krajowy system jakości żywności. 

Jest przykładem nowoczesnego, zintegrowanego  sposobu produkcji mięsa wieprzowego o wysokiej  jakości.  Jego celem jest produkcja  chudego, nieprzetłuszczonego mięsa wieprzowego, przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa, zwiększających jego trwałość, przydatność kulinarną i przetwórczą oraz smakowitość i atrakcyjność dla konsumentów. .

System obejmuje cały łańcuch produkcyjny: od hodowli, poprzez produkcję prosiąt, żywca wieprzowego, obrót przedubojowy, ubój, przetwórstwo aż po  dystrybucję. Opracowane  standardy postępowania na każdym z ww. etapów   wpływają  na końcową jakość produktu i gwarantują  uzyskanie mięsa wieprzowego o  ponadstandardowej  jakości. Wieprzowina wyprodukowana w tym Systemie w przyszłości może stanowić bazę do produkcji innych wyrobów.

System jest przejrzysty i gwarantuje pełną  identyfikowalność uzyskanego produktu.  Dzięki temu  przygotowane  na etapie hodowli i chowu zwierzęta pozostają w pełni identyfikowalne również w zakładzie ubojowym. Zachowanie tego elementu w dalszym przebiegu procesu produkcyjnego,    gwarantuje śledzenie ścieżki pochodzenia   mięsa wieprzowego   na etapie przetwórstwa i dystrybucji. 

Wszystkie elementy procesu produkcyjnego podlegają kontroli i sprawdzeniu w procesie certyfikacji.  Takie postępowanie daje klientom gwarancję, że kupują wieprzowinę wysokiej jakości, ze sprawdzonej produkcji, potwierdzonej stosownym certyfikatem zgodności, wydanym przez niezależną jednostkę  certyfikującą.