Na przestrzeni wieków korzystano z wielu sposobów trzymania świń. Zmiany wymuszała intensyfikacja produkcji. Ostatecznie wyodrębniło się ich kilka, co pozwala każdemu hodowcy na wybór takiego, który najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom, jest najlepiej dopasowany do możliwości gospodarstwa czy fermy i przyjazny zwierzętom.

Sposoby utrzymania loch luźnych i prośnych możemy podzielić na 2 kategorie: system ekstensywny i intensywny.

SYSTEM EKSTENSYWNY

Jest bardzo pierwotny i najbardziej "zgodny z naturą". Nie wymaga zbyt intensywnej eksploatacji zwierząt, pozwala na zachowanie naturalnego behawioru. Głównym jego celem jest respektowanie dobrostanu i otrzymywanie wysokiej jakości produktów żywieniowych. Zakłada on utrzymywanie loch bądź to w budynku na ściółce, bądź na zewnątrz, na pastwisku na tzw. outdoorpaddocks, gdzie jako schronienie lochy mają różnego rodzaju budki, wiaty czy drewniane szopy. Najczęściej w systemie otwartym utrzymywane są lochy karmiące z prosiętami.

System ten pozwala zwierzętom dokonywać wyboru miejsca pobytu - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. W wolnowybiegowym chowie świnie mają możliwość przebywania na dużym obszarze, spędzania dłuższego czasu na zabawie i ryciu w ziemi, co jest naturalnym zachowaniem tych zwierząt. Ponadto ten typ utrzymania w większym stopniu niż chów intensywny spełnia warunki nałożone przez ustawę o ochronie zwierząt. Świnie utrzymywane na pastwisku mają mniej problemów zdrowotnych w porównaniu do zwierząt utrzymywanych w chowie alkierzowym. Jednak dużym zagrożeniem mogą być pasożyty bytujące w glebie - ważne jest więc zmianowanie oraz odpowiednie szczepienia.

Pastwisko, na którym utrzymywane są świnie, podzielone jest zazwyczaj na kwatery ogrodzone pastuchem elektrycznym. W poszczególnych kwaterach znajdują się budki bądź wiaty chroniące zwierzęta przez słońcem, zimnem, wiatrem oraz opadami. Konstrukcje te wykonane są najczęściej z blachy ocynkowanej i sklejki lub tworzywa. W wielu krajach, gdzie rolnictwo ekologiczne rozwija się szybciej, dostępne jest bogate wyposażenia pastwisk dla świń, obejmujące budki i ich wentylację, karmniki, systemy doprowadzenia wody.

Powierzchnia wybiegu dla jednej lochy z miotem powinna wahać się od 50 do 60 m2. Domki muszą być zaopatrzone w odpowiednią ilość słomy, aby maciora mogła zbudować gniazdo. Należy od czasu do czasu dodawać słomę, szczególnie podczas ulewnych deszczy, w celu zachowania higieny.