Polska Grupa Ekspertów ds. ASF podsumowała obecną sytuację epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń. W jej skłąd wchodzą przedstawiciele służb weterynaryjnych, instytutów naukowych, związków branżowych, Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego oraz eksperci uczelni rolniczych.

Wśród głównych wniosków prac zespołu ekspertów zaobserwowano tendencję do rozprzestrzeniania się  ASF na terenie Polski u dzików w kierunku północ-południe, w pasie o długości 90 km, czego nie można powiedzieć o kierunku wschód-zachód. Tam, najdalej wysuniętym na zachód Polski był przypadek 58., zlokalizowany w odległości 25 km od granicy polsko –białoruskiej.

Michał Popiołek przedstawiciel Głównego Inspektoratu Weterynarii, podczas spotkania Grupy w połowie sierpnia br., podkreślił że w przeciwieństwie do innych krajów zwalczających ASF, sytuacja w Polsce wygląda na opanowaną.

W ostatnim czasie mocno pogorszyła się sytuacja na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie w krótkim czasie (czerwiec-sierpień 2015) odnotowano liczne ogniska ASF u świń utrzymywanych w gospodarstwach.  O ile na Litwie i Łotwie ogniska wystąpiły w gospodarstwach utrzymujących niewielkie ilości świń, to w Estonii wybuchy choroby były bardziej poważne. W trzech estońskich gospodarstwach utrzymywanych było kilkaset świń, w innych pięciu ponad tysiąc świń.

Oprócz omówienia bieżącej sytuacji, eksperci przedyskutowali ostatnią opinię naukową wydaną w połowie lipca 2015r., przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) dotyczącą afrykańskiego pomoru świń, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:

- Na podstawie dostępnych dowodów trudno znaleźć ścisłą korelację pomiędzy liczbą dzików, a liczbą przypadków ASF u dzików na tym terenie.

- Przedstawiono wniosek, że przyczyny występowania ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie bardziej należy upatrywać w niskim poziomie bioasekuracji, niż w bezpośrednim kontakcie świń z dzikami.

- Ryzyko szerzenia się choroby wg opinii EFSA jest: wysokie w przypadku kontaktu dzika z padłym zwierzęciem zakażonym ASF, jego wydzielinami oraz średnie z tendencją do wysokiego w przypadku bezpośredniego kontaktu dzików, szczególnie w miejscach karmienia dzików (ważna uwaga – Estonia nie zaprzestała karmienia dzików). Istotne dla ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF jest pozostawianie odpadków żywności oraz pozostawienie w łowisku patrochów przez myśliwych.