Ławniczak oraz główny lekarz weterynarii Ewa Lech. Dyskutowano zwłaszcza o przyczynach, zaobserwowanego ostatnio, spadku ceny skupu żywca wieprzowego, jak również o możliwościach zapobieżenia takiej sytuacji w przyszłości. Uczestnicy spotkania zgłosili postulaty, które, ich zdaniem, przyczynią się do długofalowej poprawy sytuacji na rynku wieprzowiny. Znalazły się wśród nich m.in. kwestie dotyczące utworzenia giełdy żywca, etykietowania mięsa, upowszechniania zawierania umów kontraktacyjnych oraz utworzenia niezależnej jednostki ds. klasyfikacji tusz. Poruszono także problem rynku rosyjskiego. Przedstawiciele producentów i przetwórców stwierdzili potrzebę nawiązania ściślejszej współpracy ze służbami weterynaryjnymi w celu intensyfikacji handlu mięsem z Rosją.

Uczestnicy spotkania wypracowali zasady nowego systemu współpracy pomiędzy resortem, a organizacjami producentów i przetwórców. Mówiono o konieczność włączenia przedstawicieli sieci wielkopowierzchniowych do rozmów o sytuacji na rynku wieprzowiny oraz o sposobach jej poprawy. Zapowiedziano powołanie Komisji Porozumiewawczej, która będzie monitorować sytuację, jak również koordynować bieżące spotkania przedstawicieli sektora. Za ważną, uznano potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz promocji polskiego mięsa. Podkreślano konieczność zapewnienia w naszych ambasadach silniejszej kadry radców rolnych.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!