Resort rolnictwa wyjaśnił, że na zaproszenie ministra rolnictwa Francji Stephane`a Le Foll`a do Le Mans przyjechał minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz minister ds. wyżywienia i rolnictwa Niemiec Christian Schmidt. Wskazano, że w konkluzjach rozmów przyjęte zostało wspólne oświadczenie szefów ministerstw rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego dotyczące trudnej sytuacji sektora wieprzowiny w związku z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń (ASF).

"Polska, Francja i Niemcy są zgodne co do tego, że afrykański pomór świń stanowi poważny problem dla unijnych rolników, w szczególności w Polsce oraz innych dotkniętych państwach. Doświadczenia z przeszłości wskazują, że walka z tą chorobą może być długotrwała i wymagać wielokierunkowych działań i znacznych nakładów finansowych" - napisano w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej MRiRW.

W dokumencie wskazano na niezwykle trudną sytuację producentów w strefach objętych restrykcjami, ale także coraz większą niepewność dla całego sektora wieprzowiny państwach UE dotkniętych ASF. Straty ponoszą producenci prosiąt oraz tuczników, w trudnej sytuacji są także ubojnie i przetwórcy w strefie objętej restrykcjami.

"Francja i Niemcy doceniają zaangażowanie Polski oraz pozostałych dotkniętych państw w podejmowaniu intensywnych, wielokierunkowych działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF w Unii Europejskiej. Wzywają Komisję do dalszego wspierania wysiłków tych państw i do rozważenia, uwzględniając ich własne środki, możliwego dodatkowego wsparcia finansowego działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się oraz efektywne ograniczenie skutków zaistniałej sytuacji i dalszego jej pogarszania się, do rekompensowania strat rolnikom i zakładom z tytułu wprowadzonych ograniczeń weterynaryjnych w wyznaczonych strefach. Wzywają Komisję do oceny marginesów związanych z niewykorzystanymi środkami budżetowymi, które mogłyby być przeznaczone na te działania" - napisano w oświadczeniu.

"Strony podkreślają konieczność wsparcia finansowego ze strony UE na rzecz Polski i innych dotkniętych państw w celu skutecznego poradzenia sobie ze skutkami wirusa ASF, a tym samym powstrzymania szerzenia się afrykańskiego pomoru świń w Unii Europejskiej. Ponadto, namawiają Komisję do wzmocnienia dialogu z państwami dotkniętymi spoza UE w celu zagwarantowania skutecznego zahamowania szerzenia się pomoru świń na ich terytorium" - dodano.