Od 2013 r. szerokość szczelin betonowych rusztów nie będzie mogła przekraczać 14 i 18 mm; odpowiednio dla warchlaków i tuczników. Z kolei minimalna szerokość beleczek powinna wynosić odpowiednio 50 mm (warchlaki) i 80 mm (tuczniki).

Niektóre kraje UE miały problem z dostosowaniem się do tych wymagań dobrostanu utrzymania zwierząt. W Danii, w wielu chlewniach betonowe ruszta miały umieszczone otwory zbyt gęsto . Dlatego nie spełniały wymogów, minimum: 50 mm(warchlaki) i 80 mm(tuczniki).

Tutaj problem duńskich producentów trzody chlewnej rozwiązała firma Nordic Agro& Industri Kemi. Stworzyła specjalny komplet taśmy i siatki wykonanej z włókna szkalnego, które nadają się to zaklejenia nadmiernych szczelin.

Taśma i siatka są wzmocnione warstwami cementu akrylowego. Zmodyfikowany w ten sposób  ruszt będzie spełniał wymogi prawa.

Łączny koszt siatki i taśmy prezentowanych na targach Agromek 2012 wynosił około 30 euro/m brutto. Jeżeli usługa jest wykonywana przez firmę na miejscu w gospodarstwie to koszt rośnie do około 120 euro/m2 brutto zaklejonych szczelin.

Podobał się artykuł? Podziel się!