Tym razem zanotowano spadek o 0,16 PLN/kg, czyli w ostatnich dwóch tygodniach łącznie o 0,30 PLN/kg.

Złoty jest znacznie mocniejszy niż cztery lata temu, ułatwiając napływ dużej ilości mięsa z zagranicy. Na unijnym rynku trzody chlewnej kolejny tydzień sezonowych spadków cen. Największy wpływ na spadek cen unijnych miała obniżka w Polsce, dodatkowo wzmocniona spadkiem kursu złotego. Obecnie polska cena jest już tylko o 4,3 proc. wyższa od średniej ceny unijnej, podczas gdy jeszcze dwa tygodnie temu była o 9,1 proc. wyższa.

Ceny półtusz wieprzowych w klasie w euro/100 kg (pierwszy tydzień października)

 

 

Belgia

157,00

Bułgaria

178,12

Czechy

180,59

Dania

144,21

Niemcy

174,64

Estonia

166,76

Grecja

202,24

Hiszpania