Przyjęcie systemu EUROP, jako podstawy rozliczania za dostarczone przez rolników tuczniki, spowodowało że producenci świń zaczęli zwracać baczniejszą uwagę na zagadnienia związane z wartością genetyczną zwierząt, optymalizacją żywienia, poszukiwaniem doradztwa w tym zakresie oraz specjalizacją swojej produkcji żywca.

Zasady EUROP

Według przepisów UE tusza wieprzowa stanowi ciało ubitego tucznika, poddane wykrwawieniu i wytrzewieniu, w całości lub podzielone na półtusze wzdłuż linii środkowej, bez języka, szczeciny, racic, narządów rodnych, sadła, nerek i przepony. Tusze wieprzowe, których masa poubojowa ciepła mieści się na ogół w przedziale od 60 do 120 kg (niektóre kraje stosują za zgodą UE inny przedział wagowy) dzieli się na następujące klasy:

  • klasa S o mięsności ≥ 60 proc.,
  • klasa E o mięsności 55 do < 60 proc.,
  • klasa U o mięsności 50 do < 55 proc.,
  • klasa R o mięsności 45 do < 50 proc.,
  • klasa O o mięsności 40 do < 45 proc.,
  • klasa P o mięsności poniżej 40 proc.

Zawartość mięsa w tuszy, zwana mięsnością, określa stosunek procentowy ogólnej masy mięśni poprzecznie prążkowanych do masy tuszy. Szacunkową zawartość mięsa w tuszy określa się przy pomocy aparatów, które, w zależności od przyjętej metody oceny, zalicza się do kilku grup.

Czym się mierzy?

Jednym z ręcznych aparatów są tzw. urządzenia optyczno-igłowe, które  elektronicznie mierzą grubości mięśnia schabu i warstwy słoniny. Części te odbijają światło z różną intensywnością i przy wykorzystaniu odpowiedniego nadajnika oraz odbiornika dokonywany jest pomiar odbitego światła, biegnącego w sondzie pomiarowej. Do tej grupy należą takie aparaty, jak: Fat-o-Meater, Hennessy, CGM-Sydel, IM-03.

Inną grupę stanowią ręczne aparaty ultradźwiękowe, działające na zasadzie sygnałów odbiciowych w tuszy. Głowica pomiarowa wysyła fale ultradźwiękowe o określonej częstotliwości, które odbijają się od warstw tkankowych schabu, a następnie są przechwytywane z powrotem przez głowicę pomiarową. Na podstawie różnicy czasu przebiegu fal ultradźwiękowych przyrząd oblicza wymiary grubości słoniny i mięśnia schabu. Do aparatów ultradźwiękowych należą m.in. Ultra-Fom 300 i Ultra Meater.