Zgodnie z tym przepisem, od początku tego roku kojce pojedyncze dla loch i loszek prośnych musiały zostać wycofane i zastąpione grupowym systemem utrzymania. Dane zebrane przez Komisję wskazują jednak, że do dnia 15 stycznia br. jedynie 10 państw członkowskich wdrożyło dyrektywę w 100 proc.

Są to: Austria, Bułgaria, Estonia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Wielka Brytania.

Do 17 krajów opóźniających się z wprowadzeniem przepisów należą: Portugalia (58 proc. zgodności), Cypr (63 proc.), Francja (72 proc.), Niemcy (73 proc.), Irlandia (82 proc.), Grecja (82 proc.), Belgia (89 proc.), Malta (90 proc.), Polska (93 proc.), Dania (94 proc.), Słowenia (95 proc.), Hiszpania (96 proc.), Holandia (98 proc.), Finlandia (98 proc.), Czechy (99 proc.), Włochy (99 proc.) i Węgry (99 proc.). Nadal jeszcze ok. 25 pogłowia loch w UE znajduje się w niedozwolonych kojcach pojedynczych.

Unijny komisarz ds. zdrowia i ochrony konsumentów – Tonio Borg zobowiązał państwa członkowskie do regularnej aktualizacji danych dotyczących stopnia wdrożenia dyrektywy.

Komisarz wezwał ministrów rolnictwa do wprowadzenia zniechęcających sankcji w stosunku do producentów opóźniających się ze wprowadzeniem przepisów.

Pod koniec lutego br. Komisja Europejska ma wysłać listy ostrzegające do państw członkowskich, które nie wdrożyły jeszcze w całości dyrektywy, podobnie jak miało to miejsce w przypadku opóźnień z wdrożeniem przepisów z zakresu dobrostanu kur niosek. Będzie to pierwszy etap postępowania w ramach tzw. procedury naruszenia.

W kolejnej fazie tej procedury Komisja może wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

Komisarz Borg zwrócił się do delegacji państw członkowskich, aby powstrzymały się od wprowadzania restrykcji w handlu wieprzowiną w stosunku do krajów opóźniających się z wdrożeniem dyrektywy.

Komisja będzie przeciwna jednostronnym działaniom podejmowanym przez państwa członkowskie, ponieważ nie można zapewnić jednoznacznej wykrywalności pochodzenia mięsa z nielegalnej produkcji.

Podobał się artykuł? Podziel się!