Rolnicy, którzy zdecydowali się wdrożyć w swoich gospodarstwach program bioasekuracji – nie zrezygnowali z chowu i hodowli świń, mogli ubiegać się o udzielnie pomocy finansowej na jego wdrażanie.

Wnioski należało składać do 10 listopada br. w powiatowych oddziałach ARiMR.

Pomoc ta jest udzielana w formule de minimis i skierowana jest do producentów rolnych, w których gospodarstwach utrzymywane są świnie w średniej rocznej liczbie powyżej 50 sztuk. Celem pomocy jest refundacja maksymalnie 50 proc. wydatków (wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.11.09.2015r., Dz.U. z dn.13.10.poz.1608).

W ramach wsparcia można otrzymać częściowy zwrot wydatków poniesionych m.in.: na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Do wniosku można było zaliczyć koszty poniesione od dnia wprowadzenia programu do dnia złożenia wniosku.

Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podanych serwisowi farmer.pl, do dn. 25.11.2015 r. tylko 17 wniosków wpłynęło do powiatowych oddziałów Agencji - opiewających w sumie na kwotę 42.775,48 zł.

Być może zainteresowanie rolników, którzy mogli ubiegać się o taką pomoc byłoby wyższe, gdyby kwalifikowana dla wniosku średnia roczna liczba utrzymywanych świń w gospodarstwie, byłaby mniejsza niż 50 sztuk.

Programem bioasekuracji jest objętych 18 gmin w czterech powiatach woj. podlaskiego. Z tych terenów do programu bioasekuracji nie przystąpiło 238 gospodarstw, co stanowiło ok. 15 proc. wszystkich gospodarstw objętych programem. Ich właściciele otrzymali odszkodowania za zabite zwierzęta oraz rekompensaty za zaprzestanie utrzymywania trzody chlewnej, które będą im wypłacane również w kolejnych latach, do 2018r.

Rekompensata to średnioroczna stawka za jedną sztukę, która wynosi 100zł. Jak informuje ARiMR stawka nie będzie podlegać waloryzacji i wyniesie 400 zł w całym programie za sztukę. Roczny koszt programu wynosi 758.700 zł.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!