Produkcja mięsa świeżego lub schłodzonego w 2012 r. była niższa o 7, 1 proc w porównaniu do 2011 r. i wyniosła 171 tys. ton. Spadek produkcji mięsa mrożonego był jeszcze większy, bo -13,9 proc., a produkcja wyniosła 7 tys. ton w 2012 r.

Urząd podaje, że w tym samym czasie import wieprzowiny na teren Ukrainy wzrósł 2,4 razy, a łączna wartość importu tego gatunku mięsa wyniosła w 2012 r. 446 mln dolarów.

Korzystne warunki do importu doprowadziły do wypierania krajowego mięsa z rynku i zastępowaniem go tańszym importowanym zachodnim mięsem.

Wzrost podaży przywożonego mięsa doprowadził na rynku ukraińskim do spadku ogólnego poziomu cen wieprzowiny ale też wołowiny. Można to było w szczególności zauważyć w okresie od października do grudnia 2012 r.

W efekcie przeciętne ceny żywca wieprzowego i wołowego były średnio o 1,5-3 dolara/kg niższe niż w tym samym okresie 2011 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!