Jak informują analitycy FAMMU/FAPA – w I połowie 2015 r. produkcja wieprzowiny w krajach Unii rosła, natomiast ceny spadały. W I kwartale br. dynamika wzrostu produkcji kształtowała się na poziomie 4,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. W II kwartale br. tempo wzrostu produkcji było już mniejsze, bo na poziomie 3,3%, i w całym I półroczu osiągnęło poziom 3,9 proc.
W III i IV kwartale br. wzrosty produkcji szacowane były niżej, wynosząc odpowiednio 1,5 proc. oraz 1,7 proc. Prawie wszystkie kraje Unii odnotowały wzrost produkcji wieprzowiny. W I połowie 2015 r. największy skok wytwórczości tego gatunku mięsa zanotowano w Hiszpanii (+9,1 proc.), a także w Danii, Niemczech, Holandii, Polsce, Belgii, Francji oraz w Wielkiej Brytanii.

Niskie ceny wieprzowiny na rynku Wspólnoty sprawiły, że pojawiły się już pierwsze oznaki nadchodzącego spadku pogłowia świń w Unii. Spis pogłowia tych zwierząt z czerwca br. pokazał spadek liczebności loch prośnych (-0,7 proc.) oraz loszek (-1,7 proc.) w krajach Unii w porównaniu z czerwcem 2014 r.

Zmiana ta jest relatywnie mała, jednakże równa jest wzrostowi pogłowia loch prośnych z grudnia 2014 r. Tym niemniej wzrasta nadal pogłowie prosiąt (+1,1 proc.), co wyjaśnia obecny niski poziom cen tych zwierząt. Na podstawie powyższych danych, Komisja Europejska prognozuje, iż w 2015 r. produkcja netto mięsa wieprzowego w Unii zwiększy się o 2,7 proc. do 23 mln 418 tys. ton, w stosunku do 2014 r.

Według FAMMU/FAPA w 2016 roku produkcja wieprzowiny w Unii będzie rosła w tempie 0,5 proc., wynosząc 23 mln 533 tys. ton.

Podobał się artykuł? Podziel się!