CIĄGLE DUŻA ZMIENNOŚĆ

Kondycja loch to czynnik, który pośrednio wpływa na wiele wskaźników rozrodu takich jak: płodność, mleczność, jakość siary, a w końcowym efekcie może znacząco skrócić długość użytkowania loch w stadzie. Mimo wielu lat pracy hodowlanej, zawsze musimy pamiętać o tym jak dużą zmiennością osobniczą charakteryzują się loszki.

Kiedyś w praktyce funkcjonowały określenia loch o typie ”oddechowym” bądź „trawiennym”. Oddawały one charakter budowy ciała oraz ich zmiany masy ciała na różnych etapach fizjologicznych. Samice nazywane dawniej typem trawiennym charakteryzowały się cięższą budową ciała. Ich waga nie ulegała znacznym wahaniom od momentu porodu do kolejnej ciąży, w przeciwieństwie do tych w typie oddechowym. Te drugie, zazwyczaj miały widocznie niską masę ciała, po ciąży można było zauważyć, że są bardziej wychudzone niż pozostałe. Jednak przy kolejnej ciąży ich masa ciała wracała do normy, rodziły liczne mioty, a znacznie obniżona masa w trakcie laktacji nie wpływały negatywnie na ich mleczności.
 
KONTROLA KONDYCJI LOCHY

Korzystnym posunięciem w prowadzeniu stada podstawowego loch jest systematyczna kontrola ich kondycji. Zawsze taką informację możemy dopisać w rubryce „uwagi”, która znajduje się w karcie lochy. Jest to informacja, która nie zajmie nam zbyt wiele czasu. Tym bardziej jeżeli w stadzie podstawowym loch mamy prowadzoną dokumentację na zasadzie zeszytów, kart loch czy też programu Excel.

Na początku, gdy zaczynamy nasze zapiski powinniśmy wziąć pod uwagę całe stado loch. Po roku obserwacji możemy pozostać przy wyrywkowym kontrolowaniu kondycji 30 proc. stada loch, oczywiście reagując, gdy któraś ze sztuk zwróci naszą uwagę swoją za dużą lub za niską masą ciała.

POMOCNA, 5 PUNKTOWA SKALA OCENY

Jednym z kryteriów oceny kondycji lochy jest jej poziom rezerw tłuszczowych, czyli grubość tkanki podskórnej. To ona jest niezbędna do prawidłowego działania hormonów płciowych, a jej zbyt mała warstwa może prowadzić do obniżenia ilości komórek owulujących oraz zmniejszyć symptomy objawów rui u lochy. Literatura naukowa podaje, że minimalna grubość słoniny podskórnej w punkcie P2 u lochy przed kryciem nie powinna być niższa niż 18 mm. Takie pomiary w praktyce są niemożliwe do wykonania, bo przecież żaden z hodowców nie zakupi urządzenia PigLog, aby dokonywać pomiarów słoniny u swoich loch. Tu z pomocą przychodzi tradycyjny 5 punktowy system oceny kondycji loch. Obserwacji dokonujemy wzrokowo, a punkty przyznajemy za pomocą dopasowania sylwetki lochy do przykładowej sylwetki.

Takiej oceny możemy dokonywać za każdym razem w najważniejszych momentach życia lochy, czyli podczas krycia, ciąży, porodu i odsadzenia prosiąt. Ewentualnie,  zwracać większą uwagę na kondycję loch, chociaż przed ich pokryciem. Wtedy na pewno prawidłowo zareagujemy i skorygujemy żywienie tych sztuk, które będą miały problemy z utrzymaniem właściwej masy ciała. Prawidłowe poziomy kondycji loch na różnych etapach życia lochy przedstawia diagram z optymalną oceną punktową.


REALNE ZAGROŻENIA