W rozporządzeniu określono:

1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:

a) od wschodu: od miejscowości Mostowlany w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej granicy państwa do linii kolejowej,

b) od północy: wzdłuż linii kolejowej w kierunku miejscowości Zubki, przez miejscowość Zubki do węzła kolejowego,

c) od zachodu: wzdłuż linii kolejowej w kierunku południowym, a następnie do skrzyżowania dróg Bielewicze-Wiejki, Bielewicze-Zubry, a następnie wzdłuż drogi do miejscowości Wiejki;

d) od południa: ze wsi Wiejki na wschód drogą do kol. Wiejki, kol. Nowa Łupianka, kol. Kituryki, Kituryki, Dublany do granicy państwa;

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt. 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:

a) od wschodu: wzdłuż wschodniej granicy państwa od kol. Zaleszany do miejscowości Chomontowce,

b) od północy: od granicy państwa w miejscowości Chomontowce, w kierunku miejscowości Łużany drogą utwardzoną w kierunku północnym do granicy z powiatem sokólskim i na zachód drogą aż do miejscowości Grzybowce,

c) od zachodu: od miejscowości Grzybowce do drogi krajowej nr 65 w kierunku miejscowości Gródek, wzdłuż wschodniej granicy miasta Gródek, w kierunku miejscowości Mieleszki, do miejscowości Mieleszki kol.,

d) od południa: od miejscowości Mieleszki kol., w linii prostej do miejscowości Ciwoniuki w linii prostej do miejscowości Bachury, następnie wzdłuż drogi do miejscowości Szymki, Nowosady, kol. Zaleszany.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;