Dzisiaj ostatni dzień składania wniosków dotyczących chęci rezygnacji z chowu trzody na terenach Podlasia objętych Programem bioasekuracji. Jednocześnie upływa termin na dostosowanie gospodarstwa do wymogów bioasekuracji oraz na złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań bioasekuracji.

Podlaska Izba Rolnicza zgłosiła się do białostockiego OR ARiMR z problemem, który może dotyczyć części rolników rezygnujących obecnie z chowu świń w ramach obowiązującego Programu bioasekuracji.

Zaistniała wątpliwość dotyczyła sytuacji, gdy rolnik skorzystał z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dostał unijną dotację inwestycyjną związaną z produkcja trzody chlewnej, a obecnie zdecyduje się na złożeniu oświadczenia o likwidacji hodowli w ramach realizacji Programu. Pytanie brzmi: czy będzie musiał zwracać tę dotację, czy też taka sytuacja będzie wpisywała się w działanie siły wyższej?

W odpowiedzi OR ARiMR w Białymstoku wyjaśniło, że działania dotyczące beneficjentów 121 PROW 2007-2013, prowadzących produkcję trzody chlewnej w obrębie powiatów i gmin wymienionych w par. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 3.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015 -2018, którym nie upłynął pięcioletni okres związania celem, a zamierzają skorzystać z rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnie, objętych Programem bioasekuracji, składając wniosek w biurze powiatowym ARiMR w dniach 29 kwietnia – 29 lipca 2015 r.

Przyjęto, że w przypadkach, o których mowa powyżej, jeśli:
- Beneficjent działania 121 PROW 2007-2013 zrealizował operację bezpośrednio związaną z produkcją trzody chlewnej (np. modernizacja chlewni, zakup maszyn/urządzeń/wyposażenia bezpośrednio służącego produkcji trzody chlewnej, budowa magazynu pasz itp.), lub
- cel operacji np. osiągnięcie wzrostu wartości dodanej brutto, został wykazany m.in. przy uwzględnieniu stada świń w gospodarstwie,