Wprawdzie ceny żywca wieprzowego w skupie i na targowiskach w 2011 r. utrzymywały się na dużo wyższym poziomie niż w 2010 r., ale przy jednocześnie skokowo rosnących cenach zbóż nie wpłynęły w sposób istotny na poprawę opłacalności tuczu.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w okresie styczeń–listopad 2011 r. wynosiła 4,44 zł i była o 14,3 proc. wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2010 r.

W obrotach targowiskowych przeciętna cena żywca wieprzowego kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 4,57 zł/kg i była wyższa o 19,9 proc. od ubiegłorocznej.

W listopadzie 2011 r. za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali w skupie 5,20 zł, tj. o 36,7 proc. więcej niż w listopadzie 2010 r., a w obrotach targowiskowych – 5,17 zł, tj. o 30,6 proc. więcej niż w listopadzie przed rokiem.

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 11 m–cy 2011 r. wynosiła 80,97 zł/dt i była o 50,8 proc. wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2010 r.
W listopadzie 2011 r. za 1 dt zbóż podstawowych rolnicy otrzymywali w skupie 74,40 zł, tj. o 9,4 proc. więcej niż w listopadzie 2010 r.

Przeciętna cena zbóż podstawowych w obrotach targowiskowych w okresie 11
miesięcy 2011 r. wynosiła 85 zł za 1 dt i była wyższa o 60 proc. od średniej ceny notowanej za 11 m–cy 2010 r., a w listopadzie 2011 r. za 1 dt zbóż podstawowych płacono rolnikom 79,61 zł, tj. o 17,3 proc. więcej niż w listopadzie roku poprzedniego.

W 2011 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta nieco się polepszyła z 5,2 w styczniu do 6,6 w listopadzie, ale nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11.

W listopadzie 2011 r. opłacalność tuczu świń w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. wzrosła o 6,5 proc. Malejące zainteresowanie rolników rozwojem produkcji żywca wieprzowego z uwagi na nieopłacalność tuczu świń skutkowało utrzymywaniem się niskich cen prosiąt. Podobał się artykuł? Podziel się!