Ostatnie badania Eurostatu na temat pogłowia loch w UE, przeprowadzone w miesiącach w okresie od maja do lipca 2012 r. potwierdzają spadek pogłowia loch na terenie Wspólnoty. Dane zostały zebrane z 12 krajów UE, które dostarczyły niezbędne informacje.

Spadek liczby loch w porównaniu do poprzedniego okresu z 2011 r. wyniósł ogółem 3,9 proc. Najbardziej zauważalny był we Włoszech -13 proc., w Polsce -10 proc. i w Holandii -4 proc. Przed spadkiem populacji loch nie obroniły się również Dania -2 proc. i Niemcy -1 proc.  

Dyrektor PIC Polska potwierdza, że tendencja spadkowa w liczebności loch może utrzymywać się również w przyszłym roku – W naszej ocenie, w skali Europy do nowych wymogów unijnych jest dostosowanych około 70 proc. gospodarstw.  Dlatego można się obawiać, że część gospodarstw całkowicie zaprzestanie produkcji.

- Z drugiej strony, na terenie Polski zmiany związane z dobrostanem utrzymania loch nie są aż tak istotne i nie są jakimś dużym zagrożeniem dla utrzymania pogłowia loch w kraju. Jesteśmy już po rozmowach z naszymi producentami. Udało nam się ustalić, że z produkcji trzody chlewnej wycofa się całkowicie kilka mniejszych gospodarstw. W sumie, liczba loch w tych stadach wynosi około 200 szt. – tłumaczy Andrzej Łukijańczuk.

Poniżej przedstawiamy pogłowie loch w UE i w Polsce w latach 2001-2011.

Podobał się artykuł? Podziel się!