Krajowa produkcja świń od dłuższego czasu znajduje się w dołku, a wyraźnych szans na poprawę stanu pogłowia trzody chlewnej niestety na razie nie widać. Czy dwa programy prowadzone przez MRiRW, a także niedawno powstały projekt POLSUS-a coś zmienią?  

Pierwszy zespół powstał przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to Zespół do spraw opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej.

- Ponieważ problemy nurtujące sektor produkcji wieprzowiny dotyczą bezpośrednio hodowli świń Zespół postanowił, że specjaliści z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Zootechniki oraz Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS podejmą się określenia modelowej wielkości i struktury gospodarstwa, które w dalszej perspektywie byłyby dostatecznie żywotne ekonomicznie i mogły dostarczać oczekiwanej liczby warchlaków, spełniających wymagania odbiorców – wyjaśnia biuro prasowe MRiRW.

Działania Ministerstwa Rolnictwa są ukierunkowane na uruchomienie mechanizmów wsparcia finansowego dla takich gospodarstw.

- Do takich gospodarstw możliwe by było skierowanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w ramach działań inwestycyjnych PROW 2007-2013, w tym w szczególności działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” – informuje biuro prasowe MRiRW.

Jak udało nam się wstępnie dowiedzieć, przedstawiciele POLSUS-a zaproponowali już minimalną wielkość stada podstawowego loch w gospodarstwach, do których powinno być kierowane wsparcie z EFRROW.

– Z naszej strony zaproponowaliśmy, że gospodarstwa, które powinny otrzymać wsparcie i będą w stanie wyprodukować duże wyrównane partie prosiąt, które będą trafiać na rynek powinny mieć minimum od 200 do 250 loch w stadzie podstawowym – powiedział Tadeusz Blicharski, dyrektor PZHiPTCh POLSUS.

W skład Zespołu utworzonego przy MRiRW wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Instytutu Zootechniki - PIB, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego, Związku Polskie Mięso, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Polskiej Federacji Branży Mięsnej, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Przy drugim projekcie prowadzonym niezależnie przez POLSUS dyrektor Związku poinformował nas, że - nadal są zbierane i analizowane uwagi, które zostały nadesłane przez krajowych ekspertów. Informacje i propozycje do opracowania strategii dla rynku trzody chlewnej można było przesyłać drogą elektroniczną do końca maja 2012 r. Szczegółowe założenia projektu nie zostały jeszcze przedstawione.

- W odniesieniu do projektu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS pt. „Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiada informację, że taki projekt jest w fazie opracowywania, jednakże bez dokładnej analizy  zawartości merytorycznej trudno zadeklarować dla niego poparcie – poinformowało serwis farmer.pl biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podobał się artykuł? Podziel się!