Wraz z początkiem 2013 r. producenci trzody chlewnej w całej Europie muszą utrzymywać trzodę zgodnie z wymogami dyrektywy o minimalnych normach ochrony świń. Nie da się ukryć, że na jwiększy problem w skali europejskiej stanowiły zmiany w zakresie utrzymania loch prośnych. Po 4. tygodniu ciąży wyłącznie w systemie grupowym.

Hiszpania zamiesza na europejskim rynku

W wielu krajach producenci i hodowcy twierdzą jednoznacznie, że gospodarstwa, które nie zdążyły zmodernizować i dostosować swoich budynków do wymogów dyrektywy, od 1 stycznia 2013 r. produkują trzodę chlewną nielegalnie.

Nad tymi producentami wisi aktualnie groźba dość wysokich kar grzywny, postępowania sądowego oraz całkowite zamknięcie prowadzonego interesu.

Z drugiej strony w niektórych krajach istnieje obawa, że producenci chowający świnie zgodnie z wszystkimi normami UE mogą w niedługim czasie zażądać znacznie wyższych cen za swoje zwierzęta, co może stworzyć spore zamieszanie na europejskim rynku trzody chlewnej.

Im dalej analizujemy sytuację poszczególnych krajów Europy w zakresie dostosowania się dobrostanu, tym bardziej może niepokoić sytuacja krajów południowej i zachodniej Europy w tym zakresie. Duże znaczenie odgrywa tutaj Hiszpania, która ma ogromne stada loch.

To w dużej części zmiany poziomu pogłowia loch w tamtejszych stadach będą miały wpływ na całkowite pogłowie loch w UE. Tym bardziej jest to ważne, bo Hiszpanii nie udało się w 100 proc. dostosować swoich gospodarstw.

Droga do UVESA

Dlatego szczególnie ucieszył mnie fakt, gdy otrzymałem zaproszenie na jedną z tamtejszych ferm. Pozwoliło mi to sprawdzić, jak w rzeczywistości wygląda tamtejsza produkcja, sprawdzić, czy dostosowanie się do prawa UE stanowiło duży problem, a przede wszystkim porozmawiać z tamtejszymi producentami.

Ostatecznie trafiłem na jedną z farm świń należących do UVESA. Jest to jedno z największych przedsiębiorstw rolnych w Hiszpanii. Co ciekawe, spółka została założona przez grupę lekarzy weterynarii. Obecnie posiada 45 tys. loch umieszczonych w kilku fermach.

Dodatkowo UVESA od niedawna zaangażowana jest również w produkcję drobiu. Firma przy takiej liczbie zwierząt posiada również własne wytwórnie pasz umieszczone na terenie ferm.

Ferma, którą odwiedziłem, znajduje się w płn.-wsch. części Hiszpanii, w miejscowości Tudela.