Spośród uprawianych podgatunków grochu, wyższy jest potencjał żywieniowy grochu siewnego. Nasiona grochu polnego – inaczej peluszki, w swoim składzie zawierają znaczne ilości tanin, wskutek czego, praktycznie nie nadają się do stosowania w żywieniu trzody chlewnej. W składzie chemicznym nasion grochu, dominuje skrobia, która może stanowić nawet połowę masy nasion. Dzięki temu, wartość energetyczna tej paszy, jest bardzo wysoka. W porównaniu z nasionami innych strączkowych, nasiona te są jednak znacznie uboższe w białko. Frakcja ta stanowi przeciętnie 20-23 proc składu nasion. Również skład białka, jest mniej korzystny niż innych roślin strączkowych. Nasiona grochu są ubogie w aminokwasy egzogenne, szczególnie lizynę. Mimo niekorzystnego składu ilościowego i jakościowego białka, nasiona grochu mają dwie zasadnicze zalety. Jest to niska zawartość włókna, jak i związków antyżywieniowych. Włókno stanowi przeciętnie 6,7 proc. składu nasion. Dla porównania, łubin zawiera dwukrotnie więcej tego składnika. Nasiona grochu, nie zawierają obecnych w innych strączkowych związków antyodżywczych, takich jak alkaloidy, glikozydy czy lektyny. Odmiany uprawiane na pasze, są ubogie w taniny i inhibitory proteaz. Wymienione czynniki, powodują, że dopuszczalny udział nasion grochu, w paszach dla trzody, jest wyższy niż w przypadku nasion bobiku czy łubinów.

Groch najlepiej sprawdza się jako komponent mieszanek paszowych dla świń rosnących. Aktualne Normy Żywienia Świń (2014), pozwalają na nawet 15 proc. udział tej paszy w mieszance typu finisher. W paszy dla młodszych tuczników, groch nie powinien przekraczać 10 proc. składu paszy. Taki sam, jest dopuszczalny udział nasion w paszach dla loch. Najmniejszy jest potencjał grochu, w żywieniu zwierząt młodych. Prosięta ssące nie powinny w ogóle otrzymywać tej paszy. Groch można stosować jako składnik mieszanki starter, początkowo jego udział nie powinien jednak przekraczać 5 proc.

Ze względu na niekorzystny skład białka, nie wydaje się, by groch mógł być jedynym źródłem białka w paszy. Mieszanki zawierające groch, powinny być wzbogacone udziałem innych komponentów wysokobiałkowych, stanowiących źródło wspomnianych aminokwasów. W bilansowaniu składu białka pomoże również dodatek odpowiednio dobranego premiksu.