Odsadzanie prosiąt od lochy jest jedną z najtrudniejszych faz w całym cyklu produkcji. Jest to czas kiedy prosięta narażone są na działanie wielu czynników stresogennych. Z dnia na dzień diametralnie zmienia się ich sposób odżywiania. Najczęściej oseski już w 1 – 2 tygodniu życia spożywają niewielkie ilości pasz treściwych, jednak w momencie odsadzenia, wciąż bardzo ważnym pożywieniem jest dla nich mleko lochy. W 4 tygodniu życia - bo w tym okresie najczęściej prowadzone są odsadzenia,  ich układ pokarmowy nie jest jeszcze w pełni gotowy do trawienia mieszanek treściwych, a zmiana sposobu żywienia jest dla prosiąt swego rodzaju „szokiem”.

To właśnie prawidłowe żywienie pełni główną rolę w profilaktyce zaburzeń okresu odsadzeniowego. Nie zapominajmy jednak, że zmiana sposobu odżywiania to nie jedyny stres, na który narażone są prosięta. Istnieją też inne czynniki które mogą przyczynić się do wystąpienia strat w okresie odsadzeniowym.

Bardzo ważnym czynnikiem jest zachowanie właściwego mikroklimatu odchowalni. Szczególną rolę pełni zachowanie właściwej temperatury. W czasie kilku dni po odsadzeniu następuje bowiem dość znaczny ubytek tkanki tłuszczowej, w skutek czego prosięta tracą więcej ciepła. Niedogrzane zwierzęta są bardziej podatne na infekcje bakteryjne wywołujące biegunki. Przez pierwszy tydzień po odsadzeniu temperaturę w odchowalni należy więc utrzymywać na poziomie około 28ºC. W późniejszym okresie można ją zmniejszyć do 24ºC. Nie mniej ważną rolę pełni właściwa wentylacja odchowalni. Niedostateczna wymiana powietrza prowadzi do podwyższonej wilgotności powietrza i wysokiej koncentracji odorów, co negatywnie oddziałuje na odporność prosiąt. Jednak i zbyt intensywna wentylacja jest groźna w skutkach – może prowadzić do wystąpienia przeciągów które w szybkim tempie skutkują wyziębieniem prosiąt i sprzyjają wystąpieniu biegunek.

Oczywiście tak jak w przypadku innych grup trzody chlewnej bardzo ważną rolę pełni utrzymanie wysokiego poziomu higieny odchowalni. Drobnoustroje obecne w pomieszczeniu mogą być wszak źródłem infekcji. Przed wprowadzeniem prosiąt należy dokładnie umyć i zdezynfekować podłogi, ściany i elementy wyposażenia pomieszczenia. Po przeprowadzonej dezynfekcji warto jest pobrać wymazy z powierzchni odchowalni celem poddania ich analizie mikrobiologicznej. Da nam to odpowiedź na pytanie czy zabieg rzeczywiście jest skuteczny.