Poniżej przedstawiamy odpowiedź GLW na zapytanie KRIR.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie nie ustanowiło zamkniętego katalogu podłóg stosowanych na fermach świń. Uregulowania dotyczą głównie takich rodzajów podłóg, które w znacznym stopniu obniżają dobrostan zwierząt tj. betonowych podłóg rusztowych.

Podłogi stałe z otworami odpływowymi mogą być stosowane w przypadku każdej grupy technologicznej świń. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii podłoga złożona z części litej z pozostałą częścią odpływową, uformowaną z betonowych prefabrykatów szczelinowych umieszczonych nad kanałami gnojowymi, nie stanowi podłogi rusztowej. Tym samym, do prefabrykatów nie mają zastosowania przepisy § 25 rozporządzenia odnoszące się do betonowych podłóg szczelinowych. Ocena wielkości otworów musi odbywać się w oparciu o bezpieczeństwo świń i zachowanie proporcji pomiędzy szerokością otworu i połową szerokości racicy.

Reasumując ocena właściwości doboru podłóg zastosowanych na fermie świń musi się opierać o dostępne, właściwie interpretowane regulacje, a w przypadkach nieuregulowanych prawem o ogólne wytyczne dobrostanowe tj .: możliwość realizowania przez świnie naturalnych zachowań, zdrowotność stada (kulawizny, choroby układu oddechowego wywołane wysokimi stężeniami gazów) i minimalizacja urazów i cierpienia.

Podobał się artykuł? Podziel się!