Naukowcy wskazują, że niewystarczająca przestrzeń maciczna pomiędzy 20 a 30 dniem ciąży może prowadzić do zamierania nawet 40 proc. embrionów przez co znacznie limituje płodność u niektórych loch.  

Aktualnie są już wyniki badań, które mówią o tym, że odpowiednia przestrzeń dla poszczególnych płodów może spowodować obniżenie tej zamieralności. Dlatego w hodowli dąży się do tego, by narządy rozrodcze, a przede wszystkim macica była na tyle pojemna żeby mogła mieć odpowiednią powierzchnię dla jak największej ilości zarodków, a później płodów.
 
Okazuje się, że istnieje zależność pomiędzy stanem narządów rodnych w momencie pierwszego krycia, a późniejszym poziomem płodności loch. Dlatego do przeanalizowania tej zależności przeprowadzono doświadczenie, w którym objęto 111 loszek mieszańców pbz x wbp.

W wyniku unasiennienia u 102 loszek stwierdzono ciąże. Tą grupę podzielono na trzy grupy doświadczalne, które różniły się pomiędzy sobą długością pochwy i szyjki macicy (VCL-Vagina Cervix Lenght), mierzoną kalibrowanym kateterem w trakcie pierwszego krycia. Już na tym etapie doświadczenia stwierdzono, że pod tym kątem loszki znacznie się od siebie różnią skrajne wartości dla badanego parametru wynosiły prawie 18 cm.

Loszki z pierwszej grupy o najkrótszym VCL (22,0-27,99 cm) były użytkowane jedynie do szóstego miotu, gdy pozostałe dwie grupy urodziły jeszcze dwa kolejne mioty. Po zakończeniu użytkowania loch po ośmiu miotach średnia liczba prosiąt urodzonych ogółem dla poszczególnych grup wynosiła: o najkrótszym VCL 10,54, w grupie pośredniej 11,61, a w grupie o najdłuższym VCL 12, 59 różnice pomiędzy grupą I a III były statystycznie wysoko istotne. Z kolei wyniki dla prosiąt żywo urodzonych dla tych trzech grup wynosiły odpowiednio: 9,97, 10,57 i 11,37.

Pozostałe wnioski z doświadczenia potwierdzają, że jeżeli VCL jest mierzona kateterem podczas drugiej rui to jej długość jest dodatnio skorelowana z ilością prosiąt urodzonych w miocie. Poza tym loszki z najdłuższym VCL charakteryzują się największą płodnością i są najdłużej użytkowane i jednocześnie charakteryzują się największą produkcją życiową.

Można stwierdzić, że loszki mieszańcowe pbz x wbp, na których wykonywano to doświadczenie, u których długość pochwy i szyjki macicy jest krótsza niż 28 cm nie były dostatecznie przygotowane do uzyskania dobrych wyników reprodukcji. W praktyce takie loszki nie powinny być włączane do produkcji. Podobał się artykuł? Podziel się!