Podstawowym zadaniem systemu wentylacji powietrza jest utrzymanie w obiekcie optymalnego składu atmosfery oraz wspomaganie utrzymania właściwej temperatury w chlewni. Znaczenie sprawnie działającej wentylacji ważne jest szczególnie w lecie. Wysokie temperatury powietrza panujące na zewnątrz obiektu sprawiają, że również w jego wnętrzu temperatura wzrasta, przekraczając niekiedy znacznie granice optimum termicznego. Jednocześnie w wysokiej temperaturze szybciej zachodzą procesy gnilne w oborniku czy gnojowicy, przez co w chlewni wzrasta stężenie amoniaku, siarkowodoru, metanu i innych szkodliwych gazów. Warto jednak pamiętać, że prawidłowo działająca wentylacja bardzo ważna jest również zimą. Skuteczna, a przy tym bezpieczna wymiana powietrza w miesiącach zimowych jest nawet trudniejsza niż latem: doprowadzając świeże powietrze nie można dopuścić do wychłodzenia obiektu.

W okresie niskich temperatur często dąży się do podwyższenia temperatury w chlewni, kosztem wydajności wentylacji. Nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż również zimą wentylacja pomieszczeń ma swoje zadanie. Wprawdzie produkcja odorów jest w tym okresie nieco niższa niż ma to miejsce latem, jednak przy niedostatecznej wymianie powietrza ich stężenie może znacząco przekraczać dopuszczalne normy, co będzie skutkowało podrażnieniem dróg oddechowych. Drugim, równie ważnym problemem jest para wodna będąca naturalnym produktem metabolizmu zwierząt. Wysoka wilgotność powietrza, zwłaszcza połączona z niską temperaturą w chlewni może nieść bardzo negatywne konsekwencje: w takich warunkach zwierzęta bardzo szybko się wychładzają, co prowadzi do pogorszenia wykorzystania paszy, ale również do wzrostu zachorowalności na infekcje dróg oddechowych, a u młodych zwierząt również do zakażeń przewodu pokarmowego. Poważnym problemem są też skropliny, występujące przy niedostatecznej izolacji cieplnej stropu lub dachu. Powstają one wskutek kondensacji pary w kontakcie z zimną powierzchnią. Spadająca z góry woda również prowadzi do wychłodzenia organizmu świń.

Warto jest zatem zadbać o to, aby system wentylacji zastosowany w naszym obiekcie spełniał swoje zadanie. Jeśli tak nie jest, warto w bliższej lub dalszej przyszłości zastanowić się nad jego modernizacją.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!