Natomiast nadal notowane są przypadki ASF u dzików - zaznaczyła wiceminister.

Do 6 listopada br. (od 17 lutego 2014 r.) stwierdzono w Polsce 103 ogniska ASF u świń (w tym 80 ognisk w 2017 r.) i 572 przypadki u dzików. Ogniska wystąpiły w województwie podlaskie - 16, mazowieckim - 6 oraz lubelskim - 58 ognisk.

75 ognisk ASF stwierdzono w gospodarstwach utrzymujących od jednej do kilkudziesięciu sztuk świń, trzy ogniska w gospodarstwach liczących powyżej 100 sztuk świń i dwa ogniska w gospodarstwach utrzymujących powyżej 1 000 sztuk świń.

We wszystkich gospodarstwach, w których zostały wyznaczone ogniska ASF podjęto czynności związane z likwidacją choroby - zabito i zutylizowano wszystkie świnie, zniszczeniu lub unieszkodliwieniu poddano pasze, ściółkę oraz inne przedmioty, które mogły zostać skażone, a nie mogły zostać skutecznie oczyszczone i odkażone - zaznaczyła wiceminister.

Lech przyznała, że nie wszystkim gospodarstwom dotkniętym przez ASF przyznano odszkodowania. W woj. mazowieckim w przypadku dwóch gospodarstw powiatowy lekarz weterynarii odmówił przyznania odszkodowania za zabite świnie, uzasadniając to stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie identyfikacji i rejestracji świń. Odmowę odszkodowania dostało też siedmiu rolników z woj. podlaskiego oraz 23 z woj. lubelskiego.

Przypomniała, że wszystkie zmiany dot. urodzeń prosiąt w strefie z ograniczeniami z powodu ASF powinny być zgłoszone do systemu rejestracji i identyfikacji zwierząt w ciągu 24 godzin.

- W sposób ciągły prowadzona jest redukcja populacji dzików w ramach planowej gospodarki łowieckiej na terenie całego kraju oraz dodatkowo w ramach odstrzału sanitarnego dzików na obszarach, na których występuje ASF lub które są bezpośrednio zagrożone jego wystąpieniem - poinformowała wiceminister.

Według stanu na 6 listopada br. w ramach tego odstrzału odstrzelono 6499 dzików z 10187 zaplanowanych do pozyskania, w tym 3039 samic. Chodzi o zmniejszenie populacji dzików na terenach na wschód od Wisły do 0,1 osobnika/km2 oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, a w pozostałej części kraju do poziomu 0,5 osobnika/km2.

Ponadto realizowany jest program bioasekuracji. Rolnicy mogli w określonym w programie terminie złożyć oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w tym programie. Wówczas przysługuje mu