Od początku tego roku nastąpiły pewne zmiany w wielkości populacji loch ras złotnickich. O ile cieszyć może wzrost populacji macior rasy białej, pewien niepokój budzi spadek pogłowia rasy złotnickiej pstrej.

Na dzień 30 września b.r. w naszym kraju pod oceną znajdowało się 808 loch rasy białej oraz 486 macior rasy złotnickiej pstrej. Od początku roku pogłowie loch złotnickich białych wzrosło o 40 szt., niestety w tym samym czasie podobnej wielkości spadek dotknął populację rasy złotnickiej pstrej. W ciągu 3 pierwszych kwartałów tego roku zmalała ona o 37 osobników.

W przypadku obydwu ras spadła natomiast ilość gospodarstw, w których są one utrzymywane. Lochy rasy złotnickiej pstrej utrzymywane są w 23 stadach (na początku roku było to 28 stad), a chowem rasy złotnickiej białej zajmuje się obecnie 26 gospodarstw (na początku roku było w naszym kraju 29 stad tej rasy).

Przypomnijmy: rasy złotnickie wyhodowano tuż po II wojnie światowej w Zakładzie Doświadczalnym w Złotnikach, należących do Akademii Rolniczej w Poznaniu. Lata świetności omawianych ras przypadły na lata 50-te i 60-te minionego stulecia, później w wyniku wzrostu intensyfikacji produkcji i zmian preferencji konsumentów, wyparte zostały przez bardziej wydajne i mniej otłuszczone genotypy. Jeszcze w latach 90-tych rasy złotnickie zagrożone były wyginięciem, w kraju utrzymywano poniżej 100 loch każdej z ras. Obecnie pogłowie świń złotnickich znajduje się na względnie bezpiecznym poziomie.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!