W 2006 r. produkcja wieprzowiny wzrosła o 1,2 proc. w porównaniu do 2005 r., w którym była ona na poziomie porównywalnym z 2004 r. W 2014 r. prognozuje się, że w UE-27 wyniesie ona 22,6 mln ton, a więc będzie wyższao 3,2 proc. w porównaniu do 2006 r.

Eksperci uważają, że w najbliższych latach mięso wieprzowe stanie się ulubieńcem konsumentów. Oczekuje się że średnie spożycie w UE-27 wzrośnie z 41,9 kg/ osobę w 2006 r. do 43,2 kg w 2014 r.

W 2006 r. import mięsa wieprzowego w UE-25 osiągnął 20 tys. ton (+38,5 proc.), podczas gdy eksport wzrósł o 8,1 proc. aż do 1,6 mln ton. Wzrost ten zależy głównie od większej sprzedaży do Rosji, która parę miesięcy temu zamknęła swój rynek na mięso brazylijskie (pryszczyca).

W latach 2007-2014 przewiduje się spadek eksportu z UE-27 z powodu zmniejszenia produkcji i trudności w konkurencji z innymi krajami o niższych kosztach produkcji. Oczekuje się również, że kontynuowana będzie ekspansja handlu wieprzowiną wewnątrz wspólnoty.

Źródło: Agrodigital

Podobał się artykuł? Podziel się!