Tym samym utrzymuje się na hiszpańskim rynku tendencja spadku cen przez ostatnie 4 tygodnie, w spadły one o 18,5 centymów/kg. Spadek ten bierze się z nadwyżki oferty. 

Kraj

Tuczniki

Różnica do tyg. ubiegłego

Jednostka

Francja

1,22

-0,04

€/kg tuszy

Niemcy

1,44

-0,05

€/kg tuszy

Holandia

1,41

0

€/kg tuszy

Holandia

1,12

0

€/kg żywca

Dania

1,22

0

€/kg tuszy