Ceny wieprzowiny w 39 tygodniu 2007 r. w UE

(24 – 30.09.07)

Kraj

Tuczniki

Różnica do tyg. ubiegłego

Jednostka

Francja

1,17

- 0,01

€/kg tuszy

Niemcy

1,44

0

€/kg tuszy

Holandia

1,37

- 0,01

€/kg tuszy

Holandia

1,08

- 0,01

€/kg żywca

Dania

1,22

0

€/kg tuszy