Ekonomiczne warunki chowu świń w 2007 r. były jeszcze gorsze niż rok wcześniej. W stosunku do 2006 r. cena skupu żywca obniżyła się, a koszty produkcji znacznie wzrosły. Wyniki badań prowadzonych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wykazały, że w gospodarstwach, które w skali roku sprzedały średnio 380 tuczników, koszty brutto produkcji 100 kg żywca były w ubiegłym roku o prawie 9 proc. wyższe  niż w 2006 r. Wzrost kosztów był jeszcze większy w gospodarstwach, w których skala chowu jest mniejsza, sprzedających w roku tylko 26 tuczników. Tam koszty wzrosły o prawie 12 proc. Czynnikiem, który miał duży wpływ na ich poziom, był koszt pasz, a zwłaszcza zbóż, które w ubiegłym roku bardzo szybko drożały.

W drugiej połowie ubiegłego roku ceny ziarna były nadal bardzo wysokie mimo dobrych zbiorów zbóż. Przyczyniły się tym samym do znacznego wzrostu kosztów produkcji żywca wieprzowego i dalszego spadku jego opłacalności. Ocenia się, że w największym stopniu odczuli to rolnicy prowadzący chlewnie o stosunkowo małej skali produkcji i żywiący świnie głównie paszami własnymi, w mniejszym zaś stopniu rolnicy, którzy mają duże chlewnie i w żywieniu świń wykorzystują najczęściej mieszanki przemysłowe. Przeprowadzony rachunek wykazał, że w 2007 r. w badanych grupach gospodarstw różniących się wielkością produkcji koszty pasz pochodzących z zakupu wzrosły od 12,5 do 19,4 proc., a własnych z produktów towarowych w granicach 40,5–45,5 proc. Ponadto ceny zbóż, rosnące w znacznie szybszym tempie niż pasz przemysłowych, powodowały wzrost popytu na mieszanki przemysłowe.

Od jesieni 2006 r. relacje ceny skupu żywca wieprzowego do cen zbóż były wysoce niekorzystne dla producentów żywca. Skłoniło to wielu z nich do zmniejszenia pogłowia świń. Dotyczy to szczególnie gospodarstw indywidualnych, prowadzących chów na stosunkowo niedużą skalę i w których zwierzęta żywione są głównie własnymi zbożami. Natomiast w dużych fermach (tzw. spółkach prywatnych) pogłowie świń w ciągu ostatniego roku zwiększyło się, ale w takich chlewniach świnie żywione są głównie mieszankami przemysłowymi, które zdrożały w mniejszym stopniu niż zboża.