Szczególna troska o uzyskanie dużej liczby zdrowych prosiąt oraz przekazanie jak największej liczby warchlaków z sektora porodowego pozwala na podnoszenie efektywności produkcji trzody chlewnej. Aby uzyskać zamierzony cel, jakim jest wysoka plenność loch i zdrowe mioty, należy czynić starania na wielu różnych płaszczyznach, zaczynając od właściwego żywienia loch prośnych, a kończąc na prawidłowej architekturze kojca porodowego i wysokim dobrostanie zwierząt.

DIETA W KOŃCOWEJ FAZIE CIĄŻY

Zapotrzebowanie pokarmowe loch jest uwarunkowane wieloma czynnikami, do których zaliczane są wiek, masa ciała, warunki środowiskowe, ale przede wszystkim stan fizjologiczny. Dieta loch prośnych podlega modyfikacjom w zależności od okresu ciąży.

Należy pamiętać o newralgicznym momencie, jakim jest ok. 111. dzień ciąży, czyli okres okołoporodowy. W tym czasie dokonuje się obniżenia ilości dawki pokarmowej co najmniej o połowę. Jeżeli dawka dla lochy w okresie ciąży wysokiej wynosiła ok. 3,4 kg pa szy, to na 3 dni przed porodem powinna otrzymać jedynie 1,7 kg do 2 kg mieszanki. Dawkę pokarmową warto uzupełnić preparatami dla loch wysokoprośnych. Preparaty te pomagają zapobiegać problemom, jakie dotykają lochy w okresie okołoporodowym. Zwalczają zaparcia, ograniczają występowanie syndromu gorączki poporodowej (MMA), zwiększają mleczność loch i zmniejszają upadki prosiąt (np. Sano "MaMMAsan" w ilości ok. 100 g/2 kg paszy na 2 dni przed porodem, koszt jednorazowej dawki ok. 4,95 zł; Dolfos ML super ok. 72 zł/10 kg; LOCHMILK ok. 200 zł/6 kg).

U loch przed porodem należy kontrolować regularność wypróżnień. Tomasz Żarnecki, doradca żywieniowy z firmy paszowej Neorol, wyjaśnia: - Zbyt mała ilość włókna w dawce powoduje wolniejszy ruch treści pokarmowej w jelitach, co jest przyczyną zaparć, które skutkują brakiem chęci do pobierania pokarmu przez lochy. Karma zalegająca w przewodzie pokarmowym dodatkowo potęguje namnażanie się bakterii E. coli w jelitach, co może przyczynić się do późniejszych problemów z biegunką u prosiąt. Jeżeli hodowca zaobserwuje problemy z wypróżnieniem, powinien dokonać sprawdzenia dawki pokarmowej pod względem zawartości włókna oraz dostępności wody w kojcu porodowym. W okresie wysokiej ciąży prawidłowa zawartość włókna w dawce to 5-7 proc. Jeśli zawartość włókna w paszy jest zbyt niska, należy dodać do dawki preparaty z jego dużą zawartością.