Świnie mają przewód pokarmowy dostosowany do trawienia pokarmów papkowatych, które zawierają dużo wody. Dlatego swobodny dostęp do niej jest szczególnie ważny przy suchym żywieniu tych zwierząt. Istnieje bowiem zależność między ilością wypitej przez świnie wody a ilością pobranej paszy. Zwierzęta obficiej pojone, przy tym samym poziomie żywienia, wykazują większe przyrosty masy ciała.

Woda według wieku
Różne grupy wiekowe świń mają inne zapotrzebowanie na wodę, zależnie od masy ciała, stanu zdrowia czy stanu fizjologicznego. Wpływ tego ostatniego czynnika dotyczy zwłaszcza loch, u których zapotrzebowanie na wodę związane jest z fazą cyklu płciowego. Jej niedobór powoduje u loch zaburzenia w zapłodnieniu, prawidłowym przebiegu ciąży i laktacji. U loszek, które nie były pojone podczas długiego transportu, skuteczność krycia może się obniżyć nawet o połowę. 

Lochy potrzebują najwięcej wody w okresie karmienia prosiąt, gdyż mleko zawiera jej aż 80 proc. Lochy karmiące poświęcają na picie nawet 20–30 minut w ciągu dnia, a w innych fazach produkcyjnych zdecydowanie mniej – tylko
4–6 minut. Zwierzęta mające możliwość swobodnego picia wody wykazują wyższą mleczność. Jest to ważne, ponieważ locha, w stosunku do swojej masy ciała, wydziela bardzo duże ilości mleka. Na 1 kg przyrostu masy ciała prosiąt do wieku mniej więcej 3 tygodni potrzebne są aż 3–4 l mleka lochy.
Często nie docenia się fizjologicznego zapotrzebowania na wodę u nowo narodzonych prosiąt. Jest to ważne, gdyż sama siara nie zaspokaja potrzeb. Tak więc już w okresie pojenia siarą może wystąpić deficyt wody w organizmie, którego przyczyną okazuje się:

- stosunek wody do suchej masy w siarze jak 4–4,5:1,

- wysoka zawartość w siarze białka i tłuszczu, których produkty przemian metabolicznych, aby mogły być wydalane przez nerki, muszą być odpowiednio rozcieńczone.

Prosięta chętnie piją wodę, a to z kolei ułatwia im pobieranie większych ilości paszy. Przy braku wody natomiast, w celu zaspokojenia pragnienia, mogą pić gnojówkę lub ssać ściółkę, co stwarza zagrożenie dla ich zdrowia. Dlatego jest ważne, aby prosiętom zapewnić stały dostęp do wody, najlepiej z poideł automatycznych.