W produkcji trzody chlewnej bardzo ważnym elementem jest zapewnienie właściwej rytmiki produkcji, dzięki której w kolejnych miesiącach przychody ze sprzedaży prosiąt/tuczników będą się utrzymywały na podobnym poziomie. Jednym z czynników zapewniających odpowiednią rytmikę produkcji jest prawidłowe funkcjonowanie rozrodu pozwalające uzyskać wysokie parametry w użytkowaniu rozpłodowym loch. Szereg czynników środowiskowych może niekorzystnie oddziaływać na uzyskiwane wyniki produkcyjne. Wieloletnie obserwacje wskazują na fakt, że w zależności od terminu krycia lub inseminacji wyniki użytkowości rozpłodowej loch mogą być zróżnicowane. Na rysunku 1 przedstawiono, jak kształtowały się wyniki liczby urodzonych prosiąt w zależności od miesiąca, w którym kryto/inseminowano lochy. Na wykresie przedstawiono oddzielnie dane dla grupy loch po pierwszym miocie oraz dane dla grupy loch po dwóch i więcej miotach. Analizowanym wskaźnikiem była liczba urodzonych prosiąt w przeliczeniu na 100 wykonanych pierwszych zabiegów krycia lub inseminacji. Przedstawione dane dotyczą ponad 111 tysięcy pierwszych zabiegów krycia/inseminacji wykonanych w trzech kolejnych latach. Najsłabsze wyniki w użytkowości rozpłodowej uzyskano dla zabiegów wykonywanych w lipcu, sierpniu, wrześniu, a niekiedy nawet już w czerwcu. Z reguły w tych miesiącach dni są najdłuższe, a t emperatury najwyższe.

ŚWIATŁO

Źródłem światła są promienie emitowane przez Słońce. Docierająca do powierzchni Ziemi energia promieni słonecznych składa się w około 60 proc. z energii podczerwieni, w 39 proc. z światła widzialnego oraz w 1 proc. z promieniowania ultrafioletowego. W zakresie

światła widzialnego (rys. 2) poszczególne długości fal odpowiedzialne są za kolory, które w różnym stopniu postrzegane są przez zwierzęta. Światło jest niezbędne dla życia roślin i zwierząt. Roślinom światło słoneczne niezbędne jest do prowadzenia procesów fotosyntezy, natomiast zwierzęta działanie światła słonecznego odbierają poprzez narząd wzroku oraz skórę.