Dotychczasowy system wsparcia finansowego został zmodyfikowany i ruszy 2 lipca 2012 r. Program ma być tzw. bodźcem finansowym, który ma podnieść konkurencyjność irlandzkich producentów trzody chlewnej na rynku europejskim.

Do tej pory górny pułap kosztu inwestycji wynosił 300 tys. euro, teraz wzrośnie do 500 tys. euro - przy staraniu się przez wnioskodawcę o pieniądze na inwestycję na modernizację dotychczasowej lub wybudowanie nowej chlewni dla macior.

Poza tym, przy składaniu wniosku o dofinansowanie na maksymalnie kolejne trzy obiekty koszt inwestycji dla każdego obiektu musi mieścić się w kwocie 300 tys. euro.

Dofinansowanie jakie mogą uzyskać producenci świń pozostaje na tym samym poziomie, co wcześniej, czyli 40 proc.

Producenci, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do inwestycji na chlewnię dla macior w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r. programu TAMS, będą nadal brani pod uwagę przy zmodyfikowanym systemie.

Ci wnioskodawcy, którzy fizycznie nie rozpoczęli jeszcze inwestycji w stosunku do istniejącego i zatwierdzonego wniosku o dotację we wcześniejszej wersji programu, mogą dany wniosek anulować i złożyć wniosek jeszcze raz.

Do tej pory Irlandczycy wykorzystali w ramach programu TAMS 4 mln euro, pozostało im do wykorzystania jeszcze 9 mln euro.

Składanie wniosków rusza 2 lipca br. z kolei pierwsza pula zatwierdzonych wniosków uprawnionych do dotacji ma zostać ogłoszona szybko, bo już 16 lipca br. Z kolei ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na koniec października 2012 r.

Ostateczny termin zakończenia robót budowlanych określono na koniec września 2013 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!