W dniu 30 lipca 2014 r. odbyło się w Wilnie spotkanie ministrów rolnictwa, głównych lekarzy weterynarii i ekspertów w zakresie ASF z Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii.

W trakcie spotkania przedstawiciele wyżej wymienionych krajów ustalili, że:

1. Należy utworzyć wspólną grupę ekspertów, która przygotuje skoordynowany program kompleksowego zwalczania ASF. Grupa ekspertów powinna dokonać opisu populacji dzików, określić środki konieczne do zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby, podjąć decyzję o przeprowadzeniu badań naukowych wektorów, określić możliwe drogi szerzenia się wirusa, nowe metody zwalczania choroby.

2. Należy podjąć działania zmierzające do włączenia wydatków związanych ze zwalczaniem ASF u świń do współfinansowania UE.

3. Uczestnicy spotkania przedstawią propozycje rozwiązań w formie pisemnej.

4. Grupa robocza powinna przedstawić sposób współpracy z władzami krajów sąsiedzkich, tj. Białorusi i Federacji Rosyjskiej.

5. Powinien zostać przygotowany specjalny program dotyczący przekwalifikowania się małych gospodarstw, który zostanie następnie przedłożony Komisji Europejskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!