Wysoka plenność loch jest cechą, która istotnie wpływa na efektywność produkcji prosiąt. Wieloletnie prace hodowlane nad doskonaleniem użytkowości rozpłodowej u loch pochodzących z ras i linii matecznych wpłynęły na poprawę cech związanych z wielkością miotu, w tym liczbą prosiąt urodzonych ogółem oraz żywo urodzonych. Pełne wykorzystanie potencjału genetycznego w zakresie reprodukcji zależne jest od intensywności żywienia loch, którą można zdefiniować jako stopień pokrycia potrzeb pokarmowych. Dużą rolę odgrywają warunki utrzymania oraz stan zdrowotny stada loch. Współcześnie użytkowane lochy charakteryzują się znacznie wyższą produkcyjnością, ale jednocześnie mają znacznie większe wymagania żywieniowe i środowiskowe, aniżeli zwierzęta utrzymywane 30 lat temu.

CIĄŻA Z LICZNYM MIOTEM

Szereg czynników ma bezpośredni wpływ na urodzenie przez lochę licznego miotu, którego prosięta powinny odznaczać się wysoką żywotnością i przeżywalnością. Już na etapie ciąży pasza podawana lochom musi zawierać wymaganą ilość składników pokarmowych. W miotach o dużej liczebności rośnie ryzyko problemów z odchowem potomstwa, gdyż z jednej strony zmniejsza się średnia masa urodzeniowa prosiąt, a z drugiej - rośnie w miocie udział prosiąt o niskiej masie ciała. Te dwa czynniki są powodem mniejszej żywotności oraz niższej przeżywalności prosiąt, czyli występowania wyższych strat prosiąt. Kluczowym elementem ograniczenia strat jest prawidłowe żywienie lochy w całym cyklu reprodukcyjnym. W tabeli 1 przedstawiono zalecane (według norm niemieckich) poziomy energii i składników pokarmowych w mieszankach przeznaczonych dla loch prośnych i karmiących. W okresie od 85. dnia ciąży wskazane jest niewielkie zwiększenie udziału aminokwasów w paszy. W ostatnim miesiącu ciąży pokrycie wyższego zapotrzebowania na energię i aminokwasy, które związane jest z szybko rozwijającymi się płodami (rys.), realizowane jest zasadniczo przez zwiększenie dziennej dawki pokarmowej. W tym okresie dzienne zapotrzebowanie na energię wzrasta o około 25 proc. w porównaniu z pierwszymi 84 dniami ciąży, natomiast zapotrzebowanie na lizynę i inne aminokwasy rośnie aż o 40 proc. Należy pamiętać, że lochy prośne w całym okresie ciąży wymagają dostarczenia w paszy około 200 gramów włókna dziennie, co oznacza, że w 1 kg paszy powinno być co najmniej 7 proc. włókna. Rolą włókna jest nie tylko dostarczenie balastu dla układu pokarmowego, odgrywa ono także korzystną rolę, gdyż wpływa na zmniejszoną zamieralność zarodków. Ma to znaczenie dla uzyskania miotów o dużej liczebności.