Przyczyny brakowania

Wybór loszek remontowych w celu uzupełnienia stada podstawowego jest podyktowany brakowaniem loch. Brakowanie może wynikać z planowych działań (brakowanie zamierzone) i zdarzeń losowych (brakowanie niezamierzone).

Przyczyn brakowania jest wiele, podstawowe to:
     

- zaawansowany wiek lochy i liczba 6-7 odchowanych miotów,
- obniżona płodność wyrażona liczbą prosiąt urodzonych,
- mała masa miotu,
- mała liczba odchowanych prosiąt wynikająca z dużych upadków,
- mała liczba miotów uzyskanych od lochy w ciągu roku,
- powtarzanie rui oraz problemy ze skutecznym zaproszeniem lochy,
- schorzenia gruczołu sutkowego samicy oraz zaburzenia w produkcji i wydzielaniu siary i mleka,
- zaburzenia w funkcjonowaniu narządu ruchu i urazy kończyn,
- agresywność mająca podłoże genetyczne skierowana na własne potomstwo.

Czym należy się kierować podejmując decyzję o remoncie stada i wyborze loszek na przyszłe matki?

Rodzaj stada: hodowlane/produkcyjne

W każdym stadzie istnieje potrzeba prowadzenia brakowania i remontu zwierząt z grupy loch i knurów. Poziom brakowania/remontu loch w stadzie zarodowym powinien wynosić nawet 50 procent. Mniej intensywne działanie, na poziomie 30-35% do 40% jest wystarczające w stadzie produkcyjnym. W stadach hodowlanych ostra selekcja ma na celu doskonalenie ras czystych. W stadach produkcyjnych ma miejsce wnoszenie już uzyskanego postępu i jego realizacja. Te dwa elementy są podstawą doskonalenia świń.

Struktura stada podstawowego

Chcąc utrzymać określoną liczebność stada jako całości, w tym wchodzących w jego skład grup, a także względnie stały poziomu produkcji, związany się ze sprzedażą świń z gospodarstwa (prosiąt, warchlaków, tuczników, młodzieży remontowej), zasadne jest utrzymanie odpowiedniej struktury stada loch. Gwarantuje ona stabilność skali produkcji wg przyjętych założeń. Zalecana struktura loch w stadzie to: cykl 1 – 18-20 proc., cykl 2 – 16-19 proc., cykl 3 – 15-18 proc., cykl 4 – 10-16 proc,, cykl 5 – 13-15 proc., cykl 6 i następne – 15-25 proc..  

Wskaźnik wyproszeń i płodność loch