Przed rozpoczęciem inwestycji budowy chlewni lub przed jej modernizacją warto przeanalizować różne warianty ułożenia podłóg, ich typy, a także innowacyjne rozwiązania tak, aby podczas użytkowania nie tylko odznaczały się wysoką wytrzymałością, lecz także dobrze służyły zwierzętom oraz zapewniały im jak najwyższy komfort.

RÓŻNE POTRZEBY TEMPERATUROWE NA PORODÓWCE

Utrzymanie odpowiednich warunków temperaturowych na porodówce nie zawsze jest proste, szczególnie w okresach skrajnych temperatur panujących na zewnątrz budynku, czyli w lecie i w zimie. Ważnym elementem, który może wpływać dodatkowo na komfort bytowania zwierząt, gdy warunki atmosferyczne utrudniają nam zapewnienie właściwej temperatury wewnątrz porodówki, jest podłoże, na którym przebywają zwierzęta. Oczywiście, nie jest to kluczowy element, który decyduje o odczuwaniu temperatury przez świnie, ale może znacząco zwiększyć ich komfort przebywania w kojcu. Lochy utrzymywane na porodówce tuż przed terminem porodu lub w trakcie laktacji mają odmienne wymagania temperaturowe niż prosięta. Maciory dobrze znoszą temperatury otoczenia od ok. 18 do 22°C. Każdy wzrost może wpływać na pogorszenie ich wyników produkcyjnych, a zbyt wysoka temperatura, powyżej 28°C, będzie powodować stres cieplny organizmów, co na porodówce może okazać się groźne, nie tylko ze względu na pogorszenie wyników produkcyjnych, lecz także z powodu wysokiego ryzyka zagrożenia zdrowia loch, a w skrajnych przypadkach nawet ich życia. U samic objawy wysokich temperatur panujących w chlewni będziemy obserwować jako apatię, pogorszenie pobrania paszy, zwiększenie pobrania wody oraz spadek mleczności, który nie będzie obojętny dla odchowu prosiąt. Z drugiej strony, oseski zaraz po urodzeniu wymagają dość wysokich temperatur otoczenia. W pierwszych dniach życia będzie to ok. 34°C, a u prosiąt starszych, przed odsadzeniem - ok. 24°C.

Mimo że kojce porodowe mają małą powierzchnię, zwłaszcza jeśli uwzględnia się odmienne potrzeby loch i prosiąt, warto zaprojektować je tak, aby zapewniały komfort bytowania wszystkim zwierzętom. Pomóc może takie dobranie podłogi, które z jednej strony pomoże maciorom się schłodzić, a z drugiej - będzie tworzyć ciepłe legowisko dla prosiąt. W jednym i drugim przypadku podłoga powinna być jak najbardziej stabilna dla kończyn zwierząt.