Z pewnością wielu hodowców trzody rozważało możliwość wytwarzania wędlin w własnym gospodarstwie. Mimo znacznie większych nakładów pracy, działanie to niesie bowiem ze sobą znaczne zyski, a przy obecnych cenach skupu trzody, może być szansą na zachowanie opłacalności produkcji. Niestety, tylko nielicznym udaje się otworzyć taką działalność, a w pierwszej kolejności bierze się to z wysokich kosztów inwestycji. Przybliżamy naszym czytelnikom warunki, jakie powinno spełnić gospodarstwo, by móc na swoim terenie w legalny sposób produkować wędliny.

Jednym ze sposobów legalizacji produkcji, jest działalność marginalna, ograniczona i lokalna (MOL).Warunki uznania działalności za MOL określa rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dn. 8 czerwca 2010, w sprawie warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (DzU nr 113, poz 753). W myśl rozporządzenia, zakłady prowadzące działalność MOL, mogą prowadzić rozbiór, mięsa zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie i produkować z niego wyroby mięsne. Mogą być one sprzedawane na terenie gospodarstwa, lub w jednostkach prowadzących handel detaliczny, takich jak sklepy czy restauracje. Rozporządzenie ogranicza obszar prowadzenia działalności do terenu województwa, w którym zarejestrowana jest działalność, oraz na teren powiatów sąsiadujących z danym województwem. Ograniczona jest również wielkość produkcji. Dla wyrobów mięsnych, limit ten wynosi 1,5 tony tygodniowo. Rozporządzenie ogranicza również dopuszczalną wielkość sprzedaży surowego mięsa. Tygodniowa produkcja surowej wieprzowiny nie może przekraczać 1 tony. Limity te, nie dotyczą jednak towaru, sprzedanego na terenie gospodarstwa. Półtusze wykorzystywane w produkcji, powinny pochodzić z zwierząt wyhodowanych w gospodarstwie a ich ubój musi zostać przeprowadzony w ubojni. W przypadku uboju trzody chlewnej, niemożliwe jest jego przeprowadzenie w gospodarstwie.