Skażenie ziarna zbóż mikotoksynami najczęściej zachodzi już na polu. Zdarzają się wprawdzie przypadki, gdy obecność tych związków w paszy jest wynikiem błędów w zakresie przechowywania surowców, najczęściej jednak zanieczyszczenie pasz zachodzi już w okresie wegetacji roślin – tłumaczył podczas konferencji Alltech Mikotoxin Blitz dr Michał Dąbrowski z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Jak tłumaczył, na wzrost zanieczyszczenia ziarna zbóż mikotoksynami wpływa wiele czynników agrotechnicznych (niewłaściwy płodozmian, uprawa bezorkowa czy brak ochrony fungicydowej), równie istotne są jednak warunki pogodowe panujące w okresie wegetacji roślin. Wbrew obiegowej opinii nie tylko nadmiar opadów sprzyja występowaniu mikotoksyn: grzyby wytwarzają te związki wówczas gdy napotykają niesprzyjające warunki rozwoju. Wydzielaniu mikotoksyn sprzyja więc nie tylko nadmierna wilgotność, ale również susza czy silne wahania temperatur – tłumaczył Dąbrowski. Czynniki te sprawiają że w zależności od regionu i danego roku, poziom mikotoksyn w paszach może się istotnie różnić.
Na konferencji przedstawiono również wyniki badania zawartości mikotoksyn w paszach pełnoporcjowych wyprodukowanych ze zbóż zebranych w 2014 roku w centralnej Europie. Wyniki analiz nie napawają optymizmem: tylko niespełna 10 proc. przebadanych próbek była wolna od miktoksyn, a jedna próbka badanego materiału zawierała w swoim składzie średnio 4 różne mikooksyny. Znaczny odsetek badanych pasz zawierał w swoim składzie trichoteceny typu B (73 proc. badanych próbek), oraz kwas fuzarowy (68 proc. próbek). Wiele próbek zanieczyszczonych było również fumonizynami (53 proc. próbek), zearalenonem (34 proc. próbek) i ochratoksynami (27 proc. próbek. Stosunkowo niewielka ilość przebadanego materiału zawierała w swoim składzie aflatoksyny i toksyny sporyszu.
Przedstawione wyniki badań dają nam obraz jak poważnym i powszechnym problemem są mikotoksyny w paszach dla trzody chlewnej, jak i pozostałych grup zwierząt. Warto jest więc zrobić wszystko by ich szkodliwość ograniczyć do minimum.

Podobał się artykuł? Podziel się!