W lipcu 2011 r. za 1 kg skupionego żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali 4,77 zł, tj. o 10,2 proc. więcej niż w lipcu 2010 r. W obrotach targowiskowych za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom w lipcu br. 4,79 zł wobec 3,93 zł w lipcu przed rokiem, tj. o 21,9 proc. więcej.

Przeciętne ceny skupu zbóż podstawowych w okresie styczeń - lipiec 2011 r. wynosiły 88,74 zł za 1 dt i były aż o 98,1 proc. wyższe od notowanych w analogicznym okresie 2010 r. W lipcu 2011 r. ceny skupu zbóż były o 67,5 proc. wyższe od cen z lipca 2010 r.

W obrotach targowiskowych ceny zbóż podstawowych wzrosły w ciągu 7 m-cy 2011 r. z 78,3 zł/1 dt w styczniu do 89,84 zł/1 dt w lipcu. Targowiskowe ceny zbóż w lipcu br. były o 81 proc. wyższe od notowanych w lipcu przed rokiem.

Taki rozwój cen pogorszył znacząco opłacalność chowu świń utrzymując ją w omawianym okresie na poziomie dużo niższym niż przed rokiem. W lipcu 2011 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 5,9 kg żyta wg cen targowiskowych wobec 10,1 kg w lipcu ubiegłego roku, co oznacza spadek opłacalności o 41,6%.

Według danych GUS aktualna sytuacja w chowie trzody chlewnej jest konsekwencją utrzymywania się od wielu miesięcy niekorzystnych uwarunkowań produkcyjno-rynkowych dla tego kierunku produkcji. Mimo sukcesywnego wzrostu w bieżącym roku cen żywca wieprzowego zarówno w skupie, jak i na targowiskach przy jednocześnie skokowo rosnących w omawianym okresie cenach ziemiopłodów paszowych, opłacalność produkcji żywca rzeźnego utrzymywała się na bardzo niskim poziomie. Podobał się artykuł? Podziel się!