Odory powstające przy produkcji trzody chlewnej mogą być groźne nie tylko dla utrzymywanych zwierząt. Utrudniają również pracę osób obsługujących stado i mogą być niezwykle uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Najważniejszym działaniem, dzięki któremu możemy zmniejszyć produkcję odorów, jest racjonalne żywienie zwierząt. O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy Artura Turka, doradcę żywieniowego z firmy Blattin:

- Podstawą ograniczenia produkcji odorów jest właściwe wykorzystanie składników pokarmowych obecnych w paszy. W szczególności dotyczy to białka. Niewykorzystane, wraz z odchodami wydalane jest z organizmu, a produkty jego rozkładu w dużej mierze odpowiadają za powstanie odorów. Zadbajmy zatem o odpowiednie wykorzystanie białka obecnego w paszy - odpowiedni stosunek energii do białka i nie przekraczajmy zalecanych poziomów tego składnika w paszy. Drugim aspektem jest wykorzystanie aminokwasów: to że pasza cechuje się wysokim poziomem białka ogólnego nie oznacza że aminokwasy są dobrze wykorzystywane. Zadbajmy więc także o właściwy stosunek aminokwasów egzogennych. Produkcję odorów może zwiększać nadmiar włókna w paszy – pogarsza ono bowiem strawność białka. Zadbajmy więc, aby koncentracja włókna była dopasowana do wieku i stanu fizjologicznego poszczególnych grup zwierząt. Niektóre pasze mogą sprzyjać powstawaniu odorów – przykładem jest stosowanie żywienia płynnego, które intensywnie fermentuje. Jednak przy właściwym zbilansowaniu białka i aminokwasów oraz sprawnie działającej wentylacji, odory nie powinny być w chlewni problemem.

Zdaniem naszego rozmówcy, ograniczenie produkcji odorów wspomaga zastosowanie niektórych dodatków paszowych:

- Spośród dodatków paszowych ograniczających produkcję odorów w pierwszej kolejności wymienić należy te, które ułatwiają zbilansowanie aminokwasów: premiksy bogate w syntetyczne aminokwasy. Pomóc mogą również dodatki energetyczne które ułatwiają zachowanie prawidłowego stosunku białko : energia. Mowa tu o takich produktach jak gliceryna czy różnego rodzaju tłuszcze. Pośrednio na ograniczenie produkcji odorów wpływają wszystkie dodatki, które poprawiają strawność paszy. Mowa tu o produktach takich jak pro- i prebiotyki, oraz zakwaszacze. Poprawiają one wykorzystanie białka, przez co mniej produktów jego rozkładu przedostaje się do środowiska.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!