Według danych GUS w marcu 2011 ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły 4,23 zł/kg i były wyższe o 7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 13,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,13 zł, tj. o 5,4 proc. więcej niż przed miesiącem i o 15 proc. więcej niż przed rokiem.

W marcu 2011 najwyższe ceny skupu żywca wieprzowego odnotowano województwie lubuskim, wyniosły 4,42 zł/kg wagi żywej, a najniższe w województwie dolnośląskim – 3,88 zł/kg.

Po długotrwałej spadkowej tendencji cen prosiąt na targowiskach, przeznaczonych do dalszego chowu, utrzymującej się od maja 2010 r., w marcu 2011 r. odnotowano wzrost. Za prosię płacono średnio 103,94 zł/szt., tj. o 3,7 proc. więcej niż przed miesiącem, ale już o 31,4 proc. mniej niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

W odniesieniu do lutego br., w marcu nieznacznie poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (odpowiednio z 5,1 do 5,3), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio z 4,4 do 4,6).

Podobał się artykuł? Podziel się!