- Wiemy już o osiemnastym przypadku ASF u dzików, czekamy tylko na ostateczne potwierdzenie - mówi Mirosław Czech z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku.

Jednocześnie w rozmowie wyjaśnia, że w tegorocznym sezonie jesienno-zimowym choroba wśród dzików będzie wyglądała tak jak dotychczas. - Sytuacja nie będzie zbyt rozwojowa. Będą to albo znalezione padłe dziki albo odstrzelone przez myśliwych. Jednak nie w jakichś istotnie zwiększających się ilościach.

Już niedługo liczba znalezionych martwych dzików, również tych padłych z powodu ASF, może się zwiększyć. Pola zostaną odsłonięte podczas żniw kukurydzy i tam też prawdopodobnie będą znajdowane padłe dziki. Jednak nie ma żadnych prognoz opracowanych przez jakąkolwiek instytucję na temat tego, jak choroba może rozwinąć się w okresie jesienno-zimowym na terenie woj. podlaskiego.

Trudno też powiedzieć jak sytuacja wygląda przy granicy z Białorusią. Białorusini deklarują, że wystrzelali większość dzików na terenie swojego kraju. - Faktem jest, że prowadzili odstrzał również z helikopterów - dodaje Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Białymstoku. Jednak nie ma żadnych oficjalnych doniesień w tej sprawie - w jakim stopniu ich populacja została zredukowana oraz czy ten odstrzał już się zakończył.

Zgodnie z decyzją Głównego Lekarza Weterynarii cały czas prowadzony jest odstrzał dzików w tzw. strefie czerwonej. Decyzja została wydana w drugiej połowie lipca br. Na początku, odstrzał ponad 3 tys. dzików miał być przeprowadzony w ciągu dwóch miesięcy. Jednak realizacja tego zadania przerosła możliwości myśliwych. Odstrzał jest nadal prowadzony. - Najprawdopodobniej potrwa do końca bieżącego roku, aż wszystkie środki na ten cel zostaną wykorzystane - dodał Mirosław Czech.

Za każdego dzika odstrzelonego przeznaczonego na utylizację myśliwi otrzymują 150 zł, za odstrzelonego z przeznaczeniem na użytek własny jest wypłacane 137 zł. Dane zebrane przez WIW w Białymstoku do 9 października br. mówią wyraźnie, że odstrzelono w sumie 904 dziki.
Z czego od 1 sierpnia br. odstrzelono 636 dzików z przeznaczeniem do utylizacji. Z kolei od 1 września myśliwi odstrzelili 268 dzików z przeznaczeniem na użytek własny.