W przygotowanym projekcie rozporządzenia MRiRW, dotyczącym programu bioasekuracji na lata 2015-2018 dokładnie określono obszar, na którym ma obowiązywać. Będą to następujące gminy:

- Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim,

- Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim,

- Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim,

- Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim.

Koszty programu uwzględnione w uzasadnieniu projektu rozporządzenia przedstawiają się następująco.

Do wyliczeń kosztów dla budżetu państwa przyjęto w projekcie następujące założenia: Liczba świń, znajdujących się w gospodarstwach w strefie II określonej w decyzji Komisji Europejskiej 20141709/UE - 36 585 szt.

Struktura gospodarstw:

- w gospodarstwach powyżej 100 szt. - 16 082 szt.,

- w gospodarstwach od 5 do 100 szt. - 16 872 szt.,

- w gospodarstwach poniżej 5 szt.- 3 631 szt.

Szacuje się, że należne odszkodowanie za ubój lub zabicie jednej szt. wyniesie średnio 538 zł (średnia cena skupu notowana przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 r. wynosiła 5,38 zł/kg).

Przyjęto, że większość gospodarstw dużych utrzymujących powyżej 100 szt. zwierząt będzie spełniała lub dążyła do spełnienia wymogów programu bioasekuracji, ewentualny ubój lub zabicie dotyczyć będzie tylko tych sztuk, które są utrzymywane w gospodarstwach poniżej I00 szt. Przyjmując takie założenia min. kwota odszkodowań za wydanie decyzji nakazującej ubój lub zabicie świń w związku z niespełnieniem wymagań programu bioasekuracji wyniesie: 20 503 x 538 = 11 030 614 zł, zaś maksymalna kwota odszkodowań wyniesie :

36 585 x 538 = 19 682 730 zł.

W zakresie rekompensat do wyliczeń przyjęto następujące założenia:

- cykl prowadzenia hodowli - półroczny,

- stawka za świnie, biorąc pod uwagę między innymi średnią cenę skupu świń notowaną przez GUS w 2013 r., obliczona została na 50 zł/szt. w cyklu produkcyjnym.

Zatem koszt wypłaty rekompensat będzie kształtował się na poziomie:

Min. - 20 503 x 50 zł/szt. x 2 = 2 050 300 zł,

Max. 36 585 x 50 zł/szt. x 2 = 3 658 500 zł.

Zakłada się, że szacunkowa kwota odszkodowań wyniesie:

- w pierwszym roku realizacji - 11 030 614 zł,
- w drugim roku realizacji - 8 652 116 zł.

W uwagach Ministra Finansów do projektu rozporządzenia, limit wydatków przewidzianych na rekompensaty z budżetu państwa nie przekroczy:
1) w 2015 r. kwoty 2 050 300 zł
2) w 2016 r. kwoty 3 658 500 zł;
3) w 2017 r. kwoty 3 658 500 zł;
4) w 2018 r. kwoty 3 658 500 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!