Józef Goc od 1993 roku prowadzi produkcję trzody chlewnej. Na początku stado podstawowe loch liczyło około 50 sztuk. W następnych latach gospodarzowi udało się wydzierżawić większy areał ziemi, jednocześnie przyszedł czas na zwiększenie skali produkcji zwierzęcej. W 2000 r. pan Józef podjął się rozbudowy budynków inwentarskich.

W efekcie dzisiaj gospodarzy wraz z synem na około 260 ha, prowadząc produkcję świń w cyklu zamkniętym ze stadem 250 loch. W rozrodzie producent stawia na duński materiał genetyczny.

Zwraca też uwagę na pełne wykorzystanie potencjału rozrodczego macior.

Oprócz zbilansowania mieszanek paszowych nie rezygnuje ze stosowania różnych dodatków paszowych, które poprawiają strawność paszy oraz wpływają korzystnie na zdrowotność loch.

Stała współpraca

Od dłuższego czasu pan Józef współpracuje z firmą Agro Sokołów. Uczestniczy w programie "Razem w Przyszłość" prowadzonym w tej firmie. Polega to na regularnej sprzedaży tuczników do tego odbiorcy. W ciągu roku w gospodarstwie jest sprzedawanych około 4,5 tys. tuczników oraz około 1,5 tys. prosiąt. Ta współpraca jest szczególnie cenna, gdy na rynku pojawiają się nagłe spadki cen, o które nie jest trudno w tej branży.

- Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie.

Nie traci się tak dużo, w momencie gdy ceny spadają. Stała gwarancja premii za mięsność, wagę, kontrakt i pełny załadunek przyjeżdżających samochodów daje mi dopłatę od 40 do 60 gr do kg sprzedawanych tuczników.

W przypadku nagłych zmian cen na rynku skupu trzody chlewnej, minimalizuje to wahania, a bardziej stabilna cena pozwala utrzymać lepszą opłacalność produkcji w ciągu całego roku - tłumaczy producent.

Tuczniki są sprzedawane przy osiągnięciu masy ciała 110 kg. Pan Józef przyznaje, że są one lżejsze, ale dzięki temu w budynku mam szybszą rotację, co ze względu na liczbę pomieszczeń bardziej mi się opłaca i pomaga lepiej zorganizować produkcję.

Sprzedane świnie osiągają średnio mięsność 58-59 proc.

Materiał ho dowlany, a wyniki stada

W warunkach współpracy jest również zakup loszek hodowlanych z Agro Sokołów.