Optymalne pobranie paszy przez świnie jest niezwykle ważne na każdym etapie produkcji żywca. W przypadku prosiąt ssących wczesne i odpowiednio wysokie pobranie mieszanki treściwej, ograniczając ryzyko wystąpienia biegunek, decyduje o powodzeniu odsadzeń. Spożywanie paszy innej niż mleko przyspiesza bowiem rozwój przewodu pokarmowego osesków i pozwala ograniczyć szok, jaki następuje w momencie zaprzestania pobierania mleka lochy.

U prosiąt odsadzonych, warchlaków i tuczników odpowiednia ilość pobranej paszy w bezpośredni sposób przekłada się na osiągane dzienne przyrosty. W przypadku słabej żerności zwierząt wydłuża się okres tuczu i paradoksalnie zwiększa się ilość zużytej mieszanki. Nie pozostaje to bez znaczenia w kontekście opłacalności produkcji, znacznemu pogorszeniu ulega bowiem stopień wykorzystania paszy.

Pobranie optymalnej ilości mieszanki ma również wpływ na parametry rozrodu i odchowu prosiąt. Jeżeli w okresie poprzedzającym krycie locha pobiera zbyt mało paszy, może to się odbić na wielkości uzyskanego miotu. Z kolei w przypadku loch w okresie karmienia niska żerność macior nie pozwala uzyskać odpowiednio wysokiej laktacji, czego efektem jest niska masa prosiąt, spadek ich odporności i wzrost odsetka upadków wśród osesków. Widać zatem, że znaczenie optymalnego pobrania paszy przez zwierzęta należące do wszystkich grup trzody jest bardzo duże. Niestety, istnieje wiele czynników, które skutecznie mogą pogorszyć apetyt świń, czego efektem jest drastyczny niekiedy spadek pobrania paszy przez zwierzęta.

Spadek żerności może, ale nie musi być wynikiem niewłaściwego żywienia. Istnieje bowiem wiele innych czynników fizjologicznych, środowiskowych czy zdrowotnych, które odbić się mogą na niskim poziomie pobrania paszy przez zwierzęta. W niniejszej publikacji przedstawimy krótkie zestawienie możliwych przyczyn spadku apetytu u świń oraz zaprezentujemy niektóre sposoby zwiększenia spożycia paszy przez zwierzęta.